Nytt SCA-verktyg för att skapa bra avlägg

  • Nyhet
  • Skog

SCA Skog har utvecklat ett nytt verktyg för att underlätta planeringen av avlägg i skogen. – Med hjälp av vår avläggskartering får planerarna ett bra stöd för att kunna skapa lämpliga avlägg och kan vara väl förberedda när de åker ut i fält, säger Tomas Johansson vid stab teknik och digitalisering.

Efter avverkning transporterar skotaren ut virket och lägger upp det i vältor på så kallade avlägg intill skogsbilvägen.

– Avläggen är en betydelsefull knutpunkt i skogsbruket där produktion och transport möts. Det är väldigt viktigt att skapa bra avlägg så att virkeshanteringen sker på ett säkert och effektivt sätt. Det blir också billigare om vi kan tänka efter före, och det kan vi nu tack vare vårt nya verktyg, säger Tomas Johansson.

Ett extra stöd

Vid arbete med avlägg ska SCAs avläggsinstruktion alltid följas, liksom gällande regler.
– Avläggskarteringen ska ses som ett extra stöd. Den hjälper oss att skapa säkra och effektiva virkesavlägg, vid till exempel vid traktplanering, övergripande vägplanering och uppföljningar, och ska användas oavsett om det gäller SCAs egen mark eller för uppdrag som vi utför åt privata skogsägare.

SCAs avläggskarteringen har tagits fram i samverkan med företaget Dianthus och arbetet har pågått i knappt ett halvår.

– Vi har använt forskning från Skogforsk, men förfinat och utvecklat metoden för att det ska passa vår verksamhet. Karteringen bygger på flera informationskällor, som exempelvis laserdata, nationella vägdatabasen, fastighetskartans skikt för vattendrag samt kraftledningar, SLUs nya markfuktighetskarta och Skogsstyrelsen hänsynsskikt, säger Tomas.

Alla vägar från Gävle och norrut

Karteringen ligger som ett skikt i SCAs skogsGIS. Den innehåller alla vägar från Dalarna och Gästrikland och norrut, förutom allmänna vägar med hastigheter på 90 km/timme eller mer och vägar i tätbebyggt område.

– Men det är viktigt att komma ihåg att avläggskarteringen inte är något facit. Den kan bara ta hänsyn till de förutsättningar som är kända. Därför krävs det även en bedömning i fält innan beslut kan tas om avläggets placering och eventuella åtgärder. Men tack vare att en stor del av planeringen kan göras på kontoret då verktyget ger förslag på avläggytor, innan de skogliga planerarna ger sig ut, så räknar vi med att det ger bidrar till ett mer effektivt arbetssätt, poängterar Tomas.

Kartering

Hitta passande avläggsytor

När ett avlägg ska planeras kan SCAs planerare öppna karteringen och titta på det aktuella området för att se var det finns passande avläggsytor. Alla avläggsytor är indelade i antingen grönt, gult och rött, där färgsättningen visar var det är lämpligt att placera ett avlägg.

– Grönt innebär att det troligtvis är ett bra avlägg, men det måste alltid kontrolleras i fält. Gult betyder att det inte är helt optimalt men kan fungera med lämpliga åtgärder om det inte finns bättre alternativ. Röda avsnitt är direkt olämpliga och ska undvikas för avlägg, betonar Tomas.

– Användarna kan också ta fram viktig information som förklarar varför en specifik avläggsyta har den färg den har. Rött kan exempelvis orsakas av en kraftledning, medan gul färg kan bero på för stark lutning på sidan om vägen. På så vis kan vi undvika olämpliga avläggsytor.

I avläggskarteringen har man tagit hänsyn till flera faktorer som kan påverka om ett avlägg är lämpligt eller inte. Det är exempelvis nivåskillnaden på en enskild avläggsyta, avstånd till korsningar, kurvor, väglutning, kraftledningar liksom närheten till vattendrag och natur- och kulturobjekt.

Positivt överraskad

Avläggskarteringen har prövats av några medarbetare. Sune Eriksson är skoglig planerare i Lycksele och har jobbat med traktplanering sedan 2007.

– Jag och en kollega körde länge skogsbilvägar för att prova karteringen och jag blev väldigt positivt överraskad. Färgraderingen stämde mycket bra i de allra flesta fall. Vi gjorde några iakttagelser där det inte stämde så väl med verkligheten, som exempelvis vid något vattendrag och vissa korsningar. Men efter justeringar av karteringen så blev det också bra, säger Sune och fortsätter:

– Traktplanerare som har arbetat länge, som jag själv, har ju ofta bra koll på var man kan placera avlägg men jag kommer att använda mig av karteringen eftersom den fungerar så bra. Och för dem som är nya på traktplanering måste det här verktyget verkligen vara till stor hjälp! Sedan får man inte glömma att man också måste ge sig ut och kontrollera avläggen i fält.