Investering för stärkt konkurrenskraft och miljö

  • Nyhet

SCA investerar 90 miljoner i massafabriken i Östrand. Investeringen kommer att leda till kostnadsbesparingar men även öka fabrikens produktionskapacitet. Genom investeringen kommer även närmiljön att förbättras genom risken för luktstörningar kommer att minska.

Med den nya pannan kommer Östrands massafabrik förbränna starkgaser samt överskottet av metanol. Starkgaspannan är i princip oberoende av att övriga processer är i drift varför gaserna kan förbrännas på ett stabilt sätt även vid driftsstörningar.

En annan fördel med starkgaspannan är att den kan omvandla överskottet av vissa kemikalier i fabriken till en annan sorts kemikalier som fabriken i dagsläget köper in till produktionen av CTMP-massa.

Inköpsprocessen har påbörjats och skall slutföras under vintern. Planen är att pannan skall tas i drift senast under andra kvartalet nästa år.