Fullt möjligt med autonom markberedning och plantering

  • Nyhet
  • Skog
  • Hållbarhet

Det är möjligt att skapa en självstyrande maskin för markberedning och plantering. Det visar samverkansprojektet Autoplant. Efter testkörningar med den nya tekniken på SCA-mark i höstas redovisar nu projektet sina resultat.

AutoPlant är ett Vinnova-finansierat samverkansprojekt där Skogforsk, SCA, LTU, KTH, Bracke Forest, Skogstekniska klustret, Södra, Sveaskog och Holmen deltar. Under 1,5 år har projektgruppen arbetat med att utveckla delkomponenter och sedan prova dem på en forskningsplattform, en slags självkörande testmaskin, för markberedning och plantering. Tanken är att tekniken ska ge bättre arbetsmiljö, högre precision och lägre miljöpåverkan jämfört med dagens maskiner.

Stor potential

Tekniken testades på SCA-mark i höstas och i november presenterades resultat för skogsbranschen på ett seminarium på KTH i Stockholm.

– Fältförsöken visar på en stor potential för en spännande teknikutveckling inom skogsföryngring, säger Magnus Bergman, chef för teknik och digitalisering på SCA Skog och ordförande i projektets styrgrupp, och tillägger:

– Vi behöver utveckla nya, skonsamma och mer effektiva metoder för markberedning och plantering och vi tror starkt att en autonom, mindre skogsföryngringsmaskin är vägen framåt.

Bracke Forest har tagit fram ett nytt avancerat och lätt aggregat för projektet. De har även utvecklat sin autonoma plantmatning så att det nu är möjligt att utföra hela sekvensen från plockning i plantkassetter till planterad planta utan någon mänsklig inblandning.

Markbereda med precision

Ett viktigt mål i projektet har varit att kunna markbereda med precision så att det går åt mindre energi och att minska markstörningarna. Man har också tittat på hur lång tid det tar att föryngra olika typer av marker, vad det kan kosta och hur stora markstörningarna blir.

– Vi har testat aggregat i ett nyutvecklat systemanalysverktyg. Inte ens i det stenigaste scenariot, då det blir många misslyckade försök, blir markstörningarna mer än ca två procent av ytan, säger Anna Wallner, projektledare på Södra skogsägarna, som lett arbetet med systemanalysen.

Andra utmaningar i projektet har varit att få maskinen att själv välja planteringspunkt och köra dit kranen. Där har Skogforsk utvecklat en planteringspunktsväljare som jobbar utifrån en hinderkarta, medan LTU har arbetat vidare med bildanalys och AI för att maskinen med hjälp av en stereokamera i realtid ska kunna känna igen stubbar, stenar och träddelar, vilket sedan används för att bygga upp hinderkartan.

– Det återstår dock mycket arbete för att hitta en robust teknik som funkar i varierande väder liksom i olika ljus- och markförhållanden, poängterar Magnus Bergman.

Kommit långt

I projektet har man också tagit fram dellösningar för autonom körning. Bland annat har man arbetat med en ruttplanering som kallas Pathfinder som bygger på skördardata och olika geodata för att ta kunna få fram vilka trädslag som ska planteras var, vilka områden som ska undvikas, hur tätt plantorna ska sitta och hur rutterna ska läggas upp för att minska exempelvis körtid och bränsleförbrukning. Man har också tittat på hur maskinen ska kunna väja för oförutsedda hinder.

Projektet avslutas under februari 2023 men projektgruppen arbetar med att skapa förutsättningar till en ny ansökan till Vinnova för fortsatt utveckling.

– Vi har kommit långt på det här 1, 5 åren och nu kan vi se att vår vision om en hållbar autonom maskin för markberedning och plantering är möjlig. Men det är långt kvar och mycket arbete återstår tills det kan finnas en färdig maskin, avslutar Magnus Bergman.

>>> Se Skogforsks film om AutoPlant

Foto: Linnea Hansson, Gustav Sten