Framgångsrik uppstart i Obbola

  • Nyhet
  • Förpackningspapper

I oktober 2022 startade världens största pappersmaskin för tillverkning av kraftliner på SCAs pappersbruk i Obbola. Med den senaste maskinteknologin och digitalisering sätter SCA nya standarder på marknaden.

Enligt planen skulle den nya kraftlinermaskinen startas första kvartalet 2023. Men uppstarten kunde ske tidigare än planerat. Nu har SCA har tagit över driften och underhållet från leverantören Voith som fortfarande finns kvar på plats i Obbola för automations- och processhjälp i ett par månader till.

Det är en helt ny och toppmodern maskin som startats i Obbola. Med en designhastighet på 1400 meter per minut kommer det att vara möjligt att producera 725 000 ton kraftliner per år.

Det är inte bara världens största kraftlinermaskin, utan också den mest avancerade, utvecklad för att klara framtidens utmaningar. Intelligenta automations- och digitaliseringslösningar kommer att bidra till att säkerställa en säker och effektiv produktionsprocess.

Den nya pappersmaskinen
Nya pappersmaskinen i Obbola

Projektet i Obbola startade redan 2019 då SCA beslutade att investera 7,5 miljarder kronor i en expansion av pappersbruket med den nya kraftlinermaskinen i fokus. Viktiga parametrar för SCA Containerboards kunder, som tillverkar förpackningar, är körbarhet, tryckbarhet och hållbarhet – dessa krav från marknaden ligger bakom de satsningar som gjorts i den nya anläggningen.

1 miljard har specifikt investerats i miljöförbättringar där det mest utmärkande är att två oljeeldade mesaugnar, som används i de industriella processerna, ersatts till en bioeldad ugn. På så sätt minskar utsläppen av koldioxid med 20 000 ton per år. SCA Containerboard möjliggör för förpackningar med unikt lågt kolspår.