Fjärrstyrda virkeslastare gav lägre kostnader och bättre arbetsmiljö

  • Nyhet

Världspremiären för en fjärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare genomfördes i november i fjol i Torsboda i Timrå kommun. Nu visar beräkningar från testerna att tekniken kan resultera i en bättre arbetsmiljö och lägre kostnader.

SCA har medverkar i det treåriga forskningsprojektet Remote timber – Robusta och säkra system för fjärrstyrda virkeslastare – som avslutades i augusti 2022. Målet med projektet var att undersöka hur ny teknik över 5G-nätet kan göra det möjligt att i framtiden bemanna de hundratals virkesterminaler som finns runtom i Sverige med fjärrstyrda virkeslastare.

Resultaten från de genomförda testerna har därefter utvärderats, bland annat utifrån lönsamhet och arbetsmiljö. Lönsamhetsberäkningar har gjorts baserade på data från SCA:s virkesterminaler.

Fjärrstyrd lastning pågår
Fjärrstyrd lastning pågår här vid terminalen i Timrå.

– Resultatet visar att det finns en potential att minska kostnaderna genom fjärrstyrning. Den största potentialen finns nattetid eftersom vi skulle kunna erbjuda avlastning under hela dygnet, men även dagtid finns det möjligheter att minska kostnaderna, säger Mikael Sundelin, avdelningschef Verksamhetsutveckling Industriförsörjning, SCA.

I projektet har SCA samverkat med Mittuniversitetet, Volvo CE, Telia, Biometria samt Skogforsk. I november i fjol testades en fjärrstyrd virkeslastare på SCA:s virkesterminal i Torsboda i Timrå kommun. Virkeslastaren, en ombyggd Volvo L180 höglyft som utrustats med uppkopplade kameror och sensorer, fjärrstyrdes från en kontrollstation på virkesterminalen.

Mer information om projektet slutsatser kan hittas hos Mittuniversitetet eller i projektets slutrapport hos Vinnova.