Carl Christians skogsportfölj växer

  • Nyhet
  • Skog

För drygt fyra år sedan köpte Carl Christian, Calle, Ottander sin första skogsfastighet. Han såg det som en långsiktig investering och en extra pensionsinkomst. Nu har han köpt fler fastigheter, med tanken att skapa en portfölj av skog. Han är dessutom i slutfasen med att skaffa sig en examen i skogsvetenskap. – Att jag även skulle få en sådan känslomässig koppling till min skog som jag har fått, det trodde jag nog inte, säger Calle.

Solen lyser över den lilla byn Sör-Imnäs i nordvästra Ångermanland. Fjällsjöälven rinner i sakta mak och det enda som hörs är vindens sus över skogen. Här har Calle hittat sin fristad vid sidan av vardagslivet i Stockholm, med familj och jobbet som aktiestrateg på Söderberg & Partners. Han är numera ägare till en av byns gårdar och har sina tre skogsfastigheter inom en tiomilsradie.

– Att skaffa gården var viktigt, för att ha en bas när jag är här uppe.

FINANSVÄRLDENS PORTFÖLJTÄNK

De nya skogsfastigheterna är köpta med samma affärsmässighet och noggrannhet som han hade vid det första köpet, men med insikten om att man ibland måste kompromissa med vissa av sina önskemål för att det ska bli en bra helhet i slutänden.

– Jag har anammat samma portföljtänk som finns i finansvärlden. Man ska ha bredd och inte lägga alla ägg i samma korg. Så nu har jag en skogsportfölj med skog av både gran och tall, i olika åldrar och med olika behov av åtgärder. Tillsammans bildar de en helhet som kommer att ge mig ett bra flöde i mitt skogsbruk. Och jag hoppas så klart att jag kan köpa mer skog, för sett till mina drömmar och tillväxtmål så har jag bara kommit halvvägs. Jag ser skogen som min möjliggörare till ett bra liv, där jag får friheten att göra som jag vill.

LÄRA SIG MER OM SKOG

Calle hade en tydlig uppfattning om vad hans skogsköp skulle innebära rent investeringsmässigt.

– Det har också förverkligats och mer därtill, med tanke på de senaste årens prisutveckling på skogsmark. Men jag hade inte riktigt räknat med hur mycket det faktiskt skulle betyda för mig att äga skog. Skog är så fascinerande, den är alltid i ständig förändring. Den bryr sig inte om corona, krig, inflation och andra orosmoment som påverkar oss människor, utan fortsätter bara att växa. Och så finns det ju hur mycket som helst att lära sig om skogen!

För att lära sig mer om skog och skötsel började Calle att läsa till en treårig kandidatexamen i skogsvetenskap vid Linnéuniversitetet i Växjö hösten 2018. Studierna har skett på distans vid sidan av hans ordinarie arbete.

– Det är mycket pengar inblandade i skogsaffärer, så jag vill lära mig mer för att kunna göra bra affärer och vara väl insatt när jag har diskussioner med virkesköpare. Det har verkligen varit kul att studera och nu återstår bara mitt examensarbete, säger Calle och tillägger:

– Tack vare studierna har jag bland annat fått förståelse för hur viktigt det är med skogsskötsel. Det är på skötta skiften som det händer rätt grejer, medan utebliven skötsel ofta betyder att det inte blir så bra.

GILLAR ATT RÖJA

Calle spenderar runt en månad per år i den egna skogen. Eftersom skogen ligger närmare 60 mil från hemmet i Vaxholm gäller det att ta vara på tiden när han väl är på plats och det finns gott om saker att göra, både med gården och skogen.

– Det är tur att jag gillar att jobba! Jag röjer själv, och särskilt en av mina fastigheter har ett riktigt röjningsberg som jag måste ta hand om. Det roliga med att röja är att man ser resultatet på en gång. Sedan har jag även planterat en del, med lite hjälp av mina två tonåringar, berättar han.

– Jag har ett vardagsjobb som är roligt men där jag sitter mycket vid datorn, medan det blir mer fysiskt arbete i skogen. Det är en bra kombination så att både knopp och kropp får jobba!

Alla fastigheter har en skogsbruksplan som Calle följer.

– Planerna är ett viktigt verktyg för att kunna ha en god överblick över avdelningarna och helheten. Sedan har jag stor nytta av SCAs digitala tjänst Skogsvinge, inte minst när jag är ute i skogen. Appens gps-funktion gör att jag kan se exakt var jag är på skiftena. Skogsvinge är helt suveränt och ett fantastiskt hjälpmedel.

SAMARBETSPARTNERS

För större åtgärder, som gallring och slutavverkning, har han tagit in externa samarbetspartners.

– Jag har delvis gått på pris, men även service och engagemang är viktigt i valet av en affärspartner. Här har mina nyvunna skogskunskaper verkligen gjort nytta eftersom jag har kunnat ha helt andra diskussioner med köpare, med möjlighet att bekräfta att det som de föreslår också stämmer.

Han brukar vara engagerad i planeringsprocessen inför en avverkning eftersom han har bestämda uppfattningar om vad som ska göras och i viss mån hur.

– Men jag lyssnar så klart också på köparen och på de entreprenörer som jobbar i min skog, för de är otroligt duktiga på det de gör.

Calle är inte främmande för att prova lite nya saker i sitt skogsbruk. Han har hunnit med att så contorta vid en föryngring och vid en tallplantering fick plantorna en gödseldos redan vid planteringstillfället.

– Det ska bli spännande att följa!

Han har också funderat på att certifiera sin skog, men inte gjort allvar av det ännu.

– Jag är lite osäker. I dag är mycket kring certifiering ifrågasatt av kritiska röster och om regelverket skulle förändras skulle en certifiering kunna leda till att jag blir begränsad i mitt skogsbruk. Men i grunden tycker jag att certifiering är en bra sak, så jag lär nog välja det framöver.

Calle tycker att det är viktigt att följa med i debatten kring skogen, men att det är synd att tongångarna har hårdnat.

– Jag kan nästan ta det personligt när Sveriges framgångsrika skogsbruk, som bygger på mångårig forskning, ifrågasätts. Och det är tråkigt att man inte kan acceptera att det finns olika uppfattningar om exempelvis skötselmetoder. Visst, hyggesfria metoder som blädning kan säkert fungera för en del, men det är trist när vissa hävdar att det plötsligt är det enda sättet att föryngra skog på.

Han är övertygad om att skogen ska brukas och inte lämnas orörd som kolsänka.

– Skogen måste föryngras och antingen gör vi det eller så gör den det på egen hand. Och det krävs skötsel även för att bevara skyddade miljöer. Det visar ju stora angrepp av skadeinsekter som granbarkborre, som förstör i många naturreservat.

ÄTA KAKAN OCH HA DEN KVAR

Det roligaste med att äga skog är att det är en fantastisk tillgång, konstaterar Calle.

– Det är en bra investering som man även får uppleva fysiskt genom att vistas i den och när man jobbar i den så jobbar man åt sig själv. Jag kan nyttja den nu och samtidigt är den en långsiktig investering – jag kan alltså både äta kakan och ha den kvar!

– Det tråkiga är väl att man oroar sig för stormar, skadedjur, brand och ändrad lagstiftning som ifrågasätter äganderätten. Men jag tror på skogen och hoppas kunna bygga på mitt innehav. Närmast hoppas jag att jag kommer i fas med skötseln och på sikt hoppas jag att mina barn blir intresserade av att ta över och fortsätta bygga på det som jag har påbörjat.

Text: Misan Lindqvist
Foto: Michael Engman