SCA-Årets studentfavorit på Sundsvall Business Awards

  • Nyhet
  • Hållbarhet
  • Forskning och innovation

Vi är stolta över Daniel Solberg och SCA som vann pris på galan Sundsvall Business Awards.

​​​​​Daniel Solberg och SCA blev nominerad av Mittuniversitetets studenter som en av tre kandidater till priset till ”Årets Studentfavorit”.  Daniel har varit handledare till Mittuniversitetsstudenten John Nilsson, som i slutet av civilingenjörsutbildningen i teknisk kemi gjort sitt examensarbete hos SCA.

Arbetet har genomförts på uppdrag av SCA ​R&D Centre och Massa, i nära samarbete med personalen på Fiberlinjen vid Östrands massafabrik. Syftet har varit att ta fram strategier för att hantera avsättningsproblem i Östrands blekeriavloppskylare. I dessa värmeväxlare tillverkas fjärrvärme samtidigt som avloppet kyls.​

Nomineringen ​lyder:

SCA ligger i framkant gällande studentsamarbeten. De arbetar långsiktigt för att anställa studenter efter avslutade studier. SCA värnar om sitt varumärke och arbetar aktivt för att hänga med i omvärldens krav på omställningar där fokus ligger vid hållbarhetsarbete, kompetensutveckling samt utveckling av viktiga kvalitetsverktyg. SCAs ledarskap kan sammanfattas som inkluderande, närvarande och långsiktigt.​​

Fotograf: Pär Olert.