Säkrare virkeslastning med fjärrutlösta spännband

  • Nyhet
  • Skog

Fjärrutlösta spännband på timmerbilen ger en säkrare arbetsmiljö för chauffören. Det visar det test som SCA, Hultmans transport och företaget Exte har gjort. Dessutom ger det mindre slitage på kroppen och en tidsbesparing.

SCA Skog i Medelpad

Tommy Hultman vid Hultmans transport har två timmerbilar och kör åt SCA Skog i Medelpad. Tommy har kört timmerbil i många år och är van att hantera de kedjor som måste ligga över virkestravarna  under transport.

– Det är vanligast att använda kedjor för att säkra lasten. När virket sedan ska lossas måste chauffören gå ut ur bilen och manuellt dra av kedjorna från timmertraven. Under detta moment står man nära timmertraven och det är inte ovanligt att kedjan drar med sig en stock eller någonting annat som ligger löst, vilket riskerar att skada chauffören som står under, förklarar Tommy. Det är också ganska tungt och smutsigt att hantera kedjorna.

Flera tillbud med kedjor

– Vi på SCA har noterat att mellan 2018 och 2021 så har vi haft i snitt tre tillbudsrapporter per år om fallande stockar i samband med att kedjor lossas, och troligen finns det ett stort mörkertal, säger Anton Ahlinder, verksamhetsutvecklare fordonsteknik vid SCA Skog. Vi kände att vi ville ta reda på om fjärrstyrda textilband kunde vara en alternativ lösning för att öka säkerheten för våra timmerbilschaufförer.

Fjärrstyrda textilband

Tillsammans med Exte, som bland annat tillverkar lastsäkring för timmerbilar, och Hultmans startade SCA Skog ett projekt 2019. Tanken var att prova så kallade TU-spännare, som alltså är impregnerade textilspännband med fjärrutlösning.

– Med TU-spännare har man en utlösare på ena sidan av lasset som släpper på bandet, och på den andra sidan finns en tryckluftsmatad rulle som rullar upp bandet på en spole. Via en trådlös fjärrkontroll släpper chauffören först på låsningen, och sedan kan bandet börja matas in. Under tiden kan chauffören sitta kvar i hytten, förklarar Anton.

– När jag fick frågan om att prova Extes TU-spännare så kändes det som en bra idé. Många chaufförer gillar inte textilband eftersom de kan frysa fast i timmertraven. Det gäller särskilt om det växlar snabbt mellan blött och kallt väder, vilket är vanligt i Sundsvallsområdet. Men jag tyckte det var värt att prova, säger Tommy.

Extes TU-spännare

Nöjd med TU-spännare

Under 1,5 års tid har en av Tommys timmerbilar haft TU-spännare och Tommy är väldigt nöjd.

– Tack vare fjärrutlösaren kan jag tryggt sitta kvar i hytten medan banden lossas och automatiskt rullas in. Det gör att jag får en mycket säkrare arbetsmiljö, slipper stå ute i dåligt väder och sparar både rygg och axlar. Dessutom går det snabbare att lossa med fjärrutlösare.

Kritiken mot att spännbanden fryser fast tycker han inte är befogad.

– Visst har det frusit någon gång, men det har aldrig varit något problem. Rullautomatiken kan ju dra 800 kilo så band som fastnar brukar lossna till sist. Jag vill verkligen rekommendera andra att våga prova spännband med fjärrutlösare.

Tommy ser inga nackdelar med TU-spännare.
– De är förvissa lite dyrare än kedjor men fördelarna väger över. Jag vill inte gå tillbaka till kedjor igen.

Timmerbil

Säkerhet i fokus

På senare år har timmerbilschaufförerna säkerhet fått allt större fokus och det gläder Tommy.

– Det är stor skillnad nu jämfört med när jag började för många år sedan. Nu är säkerhet på agendan och saker som hjälm, varselkläder och säkrare bilar är en del av vardagen.

Anton ser positivt på testet med TU-spännare.
– Det är roligt att se att testet har fallit väl ut för Tommy och att han gillar lösningen. Jag hoppas att vi kan uppmuntra fler åkare att titta på sådana här alternativ nästa gång de beställer ett nytt ekipage.

Foto: Michael Engman