Högre miljöklass för SCAs fartygsflotta

  • Nyhet
  • Logistik

Att SCAs fartyg m/s SCA Ortviken nu har lämnat varvet i Landskrona innebär att SCAs hela RoRo-flotta har flyttats upp till den näst högsta miljöklassificeringen enligt Clean Shipping Index.

Det är en lång lista med olika åtgärder som SCAs tre RoRo-fartyg – Ortviken, Östrand och Obbola - har genomgått. Elledningar har bytts, interiören fräschats upp, el- och styrsystemet kontrollerats och äldre armatur ersatts med energisnåla LED-lampor.

Vidare har bränsletankarna kontrollerats, buller från ventilationen åtgärdats och tätningar i propellerhylsa och bogpropeller uppgraderats för att klara den biologiska olja som numera används.

Men man har även utfört ett antal större miljöfrämjande åtgärder. Till exempel har fartygen blästrats och målats med en ny hållfast coating för att få en slät, fin och hållbar yta.

– En jämn yta minskar vattenmotståndet och sänker bränsleförbrukningen vilket gör fartygen mer energieffektiva, förklarar Ellenor Nordborg, Head of Forwarding, SCA Logistics.

En annan viktig åtgärd har varit att förhindra organismer som finns i ballastvattnet att släppas ut i främmande miljöer där de kan utgöra invasiva arter som skadar den nya livsmiljön.

– Våra fartyg har därför försetts med ett nytt ballastsystem som renar vattnet innan det släpps ut, säger Ellenor Nordborg.

Text: Mats Wigardt