Roger maxar tillväxten

  • Artikel
  • Skog
  • För skogsägare

Tillväxt och lönsamhet. Det är målen när Roger Levander i Piteå brukar sin skog. Åtgärder som röjning, gödsling och vägbyggen är viktiga steg för att han ska nå dit. – Och en bra plantering så klart. Tid är pengar när det gäller skog, så man har mycket att vinna på en effektiv föryngring, säger Roger.

I 35 år var Roger och hans hustru Anna-Karin mjölkbönder och potatisodlare, med arbete på gården sju dagar i veckan. De ägde även en del skog, i och med att Anna-Karin hade ärvt en halv skogsfastighet och Roger hade köpt den andra halvan av hennes bror, men det intensiva jobbet som jordbrukare innebar att det inte fanns särskilt mycket tid att ägna sig åt skogen.

– 2010 tog ena sonen över jordbruket och jag fick tid att engagera mig i skogen fullt ut. Det var en liten dröm som gick i uppfyllelse, säger Roger.

Avverkar blädningsskogar

Förutom Anna-Karins släktfastighet, som ligger i Böle norr om Piteå, har de även köpt till skog i Svensbyn, Roknäs och Öjebyn.

– En hel del av den inköpta marken är blädningsskogar där man har plockat ut de grova träden och bara lämnat skräpet kvar. På många ställen står det bara 70-80 kubikmeter virke per hektar och det växer nästan inget alls. Men jag jobbar med att successivt avverka sådana områden och se till att det snabbt kommer upp en ny generation skog, som får betydligt bättre förutsättningar, säger Roger.

Odling med lång omloppstid

Roger har ett tydligt syfte – att maximera tillväxten på fastigheterna. Det är precis samma mål som han och Anna-Karin hade när de odlade potatis, men omloppstiden är såklart en helt annan.

– Som jordbrukare fick man varje höst besked om hur man hade lyckats med sin odling. I skogsbruket kommer jag inte att hinna få alla svar, men det finns en viss charm med det också.

Roger markbereder, planterar och röjer enligt konstens alla regler. Han satsar även på gödsling och contortatall, och bygger dessutom mycket vägar. Varje år avverkar han ungefär 80 procent av skogens tillväxt.

– Jag har inte ärvt skogen, utan köpt den och tagit lån för finansieringen. Därför behöver jag avverka löpande och ha en bra lönsamhet, annars blir inte banken så glad, konstaterar han.

– Och trots att jag avverkar regelbundet så ökar virkesvolymen stadigt.

Bollplank ger trygghet

Till sin hjälp för att sköta skogen har Roger en skogsbruksplan som uppdateras vart femte år. Han använder sig flitigt av SCAs digitala tjänst Skogsvinge och har kontakt med SCAs virkesköpare flera gånger i veckan.

– Det är väldigt viktigt att ha ett bra bollplank. Jag har många idéer själv kring skogsskötseln, men
är också mån om att lyssna på dem som är utbildade. Även om jag har ett stort intresse och engagemang så är jag en lekman. Att ha ett nära samarbete ger trygghet.

Roger lägger ner en hel del tid på sin skog, det brukar bli ungefär 20 timmar i veckan.

– Skogen är ett stort intresse för mig. Tjusningen är att man verkligen kan påverka tillväxten och lönsamheten genom de åtgärder man gör. Samtidigt är det betydligt lugnare än att vara mjölkbonde. Jag behöver inte sköta om skogen sju dagar i veckan, varje morgon och kväll, utan kan göra det i lugn och ro, avslutar han.

Text: Kerstin Olofsson
Foto: Susanne Lindholm