Vi var med på Munich Transport logistic fair

  • Artikel
  • Logistik

Mer än 75 000 personer besökte mässan Transport logistic i München i maj. Det är en av världens största logistikmässor och en viktig mötesplats för alla i branschen. SCA Logistics fanns givetvis på plats. – Vi berättade om våra speditionstjänster i Tyskland och om våra RoRo-linjer – och passade på att träffa kunder och samarbetspartners, berättar Tomas Andersson, försäljningschef för SCA Logistics.

Logistikmässor är lite annorlunda jämfört med många andra mässor, eftersom de handlar om tjänster och inte om produkter. 
– Det är nätverkandet som står i fokus. I logistikbranschen är vi beroende av varandra och av att ha bra samarbetspartners. De flesta av oss är både köpare och säljare och vi behöver hitta de bästa företagen att samverka med för att sy ihop effektiva transporter världen över, säger Tomas Andersson.
På mässan i München är alla samlade och det blir intensiva dagar med många möten.
– Jag träffade till exempel i stort sett alla potentiella tank- och bulkleverantörer. Det var värdefullt eftersom vi kommer att växa mycket inom den sektorn när vi tar den nya conotainerhamnen i Sundsvall i drift.

SCA lyfte fram RoRo-linje

Totalt deltog 2 320 utställare från 67 länder. SCA Logistics delade monter med Port of Kiel.
– Vi informerade om att vi är en stor köpare av landspeditionstjänster i Kiel med omnejd. Det var också en möjlighet för oss att marknadsföra våra RoRo-fartyg som går enligt ett fast schema och bland annat anlöper Kiel, Sundsvall och Umeå. De är ett mycket effektivt och hållbart alternativ för att frakta gods från Tyskland till den gröna industriboomen som har inletts i norra Sverige. Satsningarna i norr medför ett stort behov av att transportera både projektgods och råvaror, säger Tomas Andersson. 
Effektiva transportlösningar till Finska Vasa lyftes också fram.
– Vasa med omnejd är ett annat expansivt område, där det planeras flera stora satsningar. SCA Logistics erbjuder smidiga transportlösningar dit i och med att vi har vår RoRo-linje till Umeå och sedan färjeförbindelse till Vasa, säger Tomas Andersson.

Årligt event 

I vanliga fall hålls mässan vartannat år i Europa och vartannat år i Asien. Nu var det emellertid fyra år sedan sist på grund av pandemin, så det fanns ett extra stort behov av att träffas. Mässan har en stor bredd, med allt från järnväg, lastbilar, hamnar och terminaler till flygtransporter och IT. Utställningsytan är hela 127 000 kvadratmeter, fördelat på tio hallar. Hållbarhet var ett återkommande tema hos utställarna och det var mycket fokus på klimatsmarta bränslen och elektrifierade fordon.  
– En av mässans stora fördelar är att den är så komplett, avslutar Mikael Toft, inköpschef vid SCA Sourcing and Logistics.

Text: Kerstin Olofsson
Photo: Eva Arning, Port of Kiel