Smidigt lotssamarbete viktigt för logistikkedjan

  • Artikel

SCA Logistics fartygsagenter i Sundsvall klarerar ungefär 700 fartyg per år. De allra flesta av dem är lotspliktiga. Samarbetet med lotsverksamheten fungerar smidigt och det är oerhört viktigt. Eftersom vi är i en just in time-bransch måste alla länkar i kedjan klaffa, berättar Niklas Lidén, en av fartygsagenterna.

Niklas och hans kollegor klarerar fartyg både för hamnarna kring Sundsvall och för Bollstabruk och Lugnvik som igger längs Ångermanälven. De klarerar även SCAs egna RoRo-fartyg när de anlöper hamnarna i Malmö, Oxelösund och Umeå, förutom anlöpen i Sundsvall. 

När det krävs lots behöver de göra en beställning senast fem timmar i förväg. Lotsarna lyder under Sjöfartsverket och beställningen görs i MSW-portalen, portal för inrapportering av myndighetsinformation kopplad till fartygsanlöp. Ofta gör de bokningen ganska långt innan femtimmarsgränsen, men sedan kan det hända att det blir en del tidsjusteringar. 

- Fram till tre timmar innan har vi möjlighet att senarelägga lotsningen. Vi har ett tätt samarbete med lotsplaneringen i Gävle och stämmer av det aktuella läget löpande, vilket underlättar både för oss och för dem, säger Niklas. 

Lotsplikt vid 100 meter

I Sverige gäller en generell lotsplikt på så kallat inre vatten. För hamnen i Tunadal gäller lotsplikten alla fartyg som är 100 meter eller längre och i Ångermanälven är gränsen 80 meter. Det finns även regler för när fartygens bredd och djupgående gör att det krävs lots. 

- Större delen av alla fartyg som vi klarerar är lotspliktiga, konstaterar Niklas. 

SCAs RoRo-fartyg utgör ett undantag. Eftersom de går sina rutter och anlöper hamnarna så regelbundet har befälhavarna avlagt prov och fått lotsdispens för de aktuella lederna. Men vid riktigt dåligt väder kan det ändå hända att de vill ha lotsning. Och när det kommer någon ny befälhavare blir det en period när det krävs lots, innan befälhavaren har fått sin dispens. 

Viktig länk i kedjan 

Framöver finns det farhågor om att det kan bli brist på lotsar, särskilt i norra Sverige. 

- Om båtarna skulle få ligga och vänta på att få komma in till hamnen på grund av att det inte finns någon tillgänglig lots skulle det få stora konsekvenser. Först och främst behöver fartygen kunna hålla sina tidsscheman, så att kunderna får sitt gods i tid. Dessutom blir förseningar kostsamma. Vi planerar till exempel så att personal finns på plats för att lossa eller lasta fartyget och då blir det så klart dyrt om vi missar flera timmars arbete för ett skift, säger Niklas.

Men i dagsläget är det inte några problem, menar Niklas. 
- Nej, det brukar löpa på bra. Det är bara någon enstaka gång under helgerna som det kan vara lite stökigt. Lotsningen fungerar nästan alltid smidigt och det är nödvändigt för att hela logistikkedjan ska fungera. 

Text: Kerstin Olofsson
Foto: Håkan Sjödin