SCA Pure är namnet på vår nya barrsulfatmassa, NBSK, med unika egenskaper och kundfördelar som t ex överlägsen jämnhet och den bästa miljöprestandan på marknaden. SCA Pure har den högsta kvaliteten för TCF och ECF massa, med mycket höga styrkeegenskaper samt certifierad som både FSC® och PEFC™.

TCF ECF SCA Pure grafisk bild

Premiumkvalitet

SCA Pure finns både som TCF och ECF med olika ljushet.

 • TCF 80
 • TCF 85
 • ECF 80
 • ECF 85
 • ECF 90

En massa av högsta premiumkvalitet

SCA Pure finnas i ett flertal varianter med olika ljushet och speciella egenskaper för repsektive användningsområde. 

Det är den unika processutrustningen i vår nya fabrik, i kombination med den höga kvaliteten på de norrländska fibrerna, som gör det möjligt för oss att producera en massa av högsta premiumkvalitet.

Vår nya anläggning gör också att vi nu sänker vårt redan tidigare låga kolspår - med ytterliggare 50 procent. Det gör att SCA Pure har en helt unik miljöprofil, Något som bara blir viktigare för våra kunder och deras kunder, dvs konsumenter runt om i världen.

 

Kort om SCA Pure

Jämfört med vår tidigare Celestemassa så har SCA Pure förbättrade egenskaper:

 • Höga styrkegenskaper

 • Hög renhet

 • Extremt god körbarhet

 • God jämnhet med avseende på kvalitet

 • Finns både som FSC mix och PEFC

 •  ECF & TCF

KONTAKT
KONTAKT