SCA Cirrus är samlingsnamnet för våra gröna produkter som återvinns från vår massaproduktion. Produkter av högsta kvalitet som tallolja, förnyelsebar råvara för biodiesel, terpentin samt grön el.

Tallolja

Tallolja är en förnyelsebar råvara för biodiesel. Ämnet kommer från hartser som utvinns ur svartlut, vilket är en restprodukt när man framställer pappersmassa. Vi producerar varje år ca 17 000 ton tallolja.

Terpentin

En annan grön produkt är terpentin. De eteriska oljorna i terpentin finns naturligt i trä, och kan bestå av en mängd av olika kemiska föreningar. Det användas bland annat vid framställning av parfymer och kosmetiska produkter. Eteriska oljor förekommer också som aromämne i livsmedel som likörer, läsk, bakverk och godis. Terpentin utvinns i sulfatprocessen när vi producerar massa. Vi framställer ca 700 ton per år.

Fjärrvärme

En viktig Cirrusprodukt är grön fjärrvärme. Investeringen i en ny sodapanna för några år sedan har ökat elproduktionen med 220 GWh, vilket motsvarar den årliga värmeförbrukningen av 8.800 villor.

SCA Östrand har ett energisamarbete med E.ON när det gäller värmeförsörjning från Östrands massafabrik. Avtalet innebär att SCA kommer att leverera cirka 90 GWh värme på årsbasis till E.ONs fjärrvärmenät i Timrå. Samma mängd kommer att levereras till Sundsvall Energi.

Grön el

Vårt massabruk är mer än självförsörjande av el. Varje år producerar vi 460 GWh grön el som vi säljer på marknaden.