SCA Cirrus är samlingsnamnet på våra gröna produkter som återvinns från vår sulfatmassaproduktion. Produkter av högsta kvalitet som tallolja, en förnyelsebar råvara för biodiesel samt terpentin, fjärrvärme och grön el.

Tallolja

Tallolja är en förnyelsebar råvara för biodiesel. Ämnet kommer från hartser och syror som utvinns ur svartlut, vilket är en restprodukt när man framställer pappersmassa. Vi producerar cirka 40 000 ton tallolja per år (2020).

Terpentin

En annan grön produkt är terpentin. De eteriska oljorna i terpentin finns naturligt i trä och kan bestå av en mängd av olika kemiska föreningar. Det användas bland annat vid framställning av parfymer och kosmetiska produkter. Eteriska oljor förekommer också som aromämne i livsmedel som likörer, läsk, bakverk och godis. Vi framställer ca 2700 ton terpentin per år (2020).

Fjärrvärme

En viktig Cirrusprodukt är fjärrvärme som är framstält av sekundärvärme från processerna som växlas med fjärrvärmenäten i Timrå- och Sundsvalls kommuner. 

SCA Massa har ett energisamarbete med E.ON i Timrå kommun när det gäller värmeförsörjning från Östrands massafabrik. Avtalet innebär att SCA kommer att leverera cirka 90 GWh värme på årsbasis till E.ONs fjärrvärmenät i Timrå. Samma mängd kommer att levereras till Sundsvall Energi.

Grön el

Vår massafabrik är mer än självförsörjande av el. Fabriken genererar 1,2 TWh grön el från turbinerna vilket motsvarar cirka 1% av Sveriges årliga elkonsumtion. Vi säljer cirka 600 GWh grön el ut på nätet, det motsvara uppvärmningen av cirka 40 000 villor.