SCA Cirrus är samlingsnamnet på våra gröna produkter som återvinns från vår sulfatmassaproduktion. Produkter av högsta kvalitet som tallolja, en förnyelsebar råvara för biodiesel samt terpentin, fjärrvärme och grön el.

Tallolja

Tallolja är en förnyelsebar råvara för biodiesel. Ämnet kommer från hartser och syror som utvinns ur svartlut, vilket är en restprodukt när man framställer pappersmassa. Vi producerar cirka 35 000 ton tallolja per år (2020).

Terpentin

En annan grön produkt är terpentin. De eteriska oljorna i terpentin finns naturligt i trä och kan bestå av en mängd av olika kemiska föreningar. Det användas bland annat vid framställning av parfymer och kosmetiska produkter. Eteriska oljor förekommer också som aromämne i livsmedel som likörer, läsk, bakverk och godis. Vi framställer ca 1000 ton terpentin per år (2020).

Fjärrvärme

En viktig Cirrusprodukt är fjärrvärme som är framställd av sekundärvärme från processerna som växlas med fjärrvärmenäten i Timrå- och Sundsvalls kommuner. 

SCA Massa levererar cirka 180 GWh fjärrvärme på årsbasis till Timrå och Sundsvall. Ungefär vad som krävs för att värma upp 12.000 hushåll.

Grön el

Vår massafabrik är mer än självförsörjande av el. Fabriken genererar 1,25 TWh/år från turbinerna vilket motsvarar cirka 1% av Sveriges årliga elkonsumtion. Vi säljer cirka 600 GWh grön el till det svenska elnätet varje år, det motsvarar vad ett större vattenkraftverk producerar.

KONTAKT
KONTAKT