Vi är idag världsledande när det gäller energi- och resurseffektivitet. I vår toppmoderna fabrik producerar vi massa av högsta kvalitet. Framställd av råvara från våra egna skogar, med extremt låg miljöpåverkan.

Vi arbetar kontinuerligt med att minska vår påverkan på miljön och att hushålla med våra resurser genom att utveckla och förbättra produktionsprocessen. Massaved från skogen och flis från sågverken kokas för att bli barrsulfatmassa, NBSK, och kemisk termomekanisk massa, CTMP.

SCA är Europas största privata skogsägare, med ett skogsinnehav på 2.6 miljoner hektar, vilket motsvarar en yta av Belgiens storlek. I våra välskötta skogar förenar vi produktion av värdefull skogsråvara med en aktiv naturhänsyn. Vi har idag dubbelt så mycket skog i Sverige som för hundra år sedan, och för varje träd vi använder planterar vi mer än två nya. Träden får växa till sig i nästan hundra år innan vi skördar dem. Av träden vi använder produceras återvinningsbara produkter med lägsta möjliga milöpåverkan.

SCA Pure

SCA Pure är vår blekta barrsulfatmassa, NBSK, med unika egenskaper och kundfördelar som tex överlägsen jämnhet och den bästa miljöprestandan på marknaden. SCA Pure har den högsta kvaliteten för TCF- och ECF-massa, med mycket höga styrkegenskaper samt certifierad som både FSC och PEFC. SCA Pure  finns i ett flertal varianter med olika ljushet och speciella egenskaper för respektive användningsområde. 

Läs mer

SCA Star

SCA Star är vår kemimekaniska massa, CTMP, av högsta kvalitet, med utmärkt förutsägbarhet och mycket goda miljöegenskaper, certifierad både som FSC och PEFC. Produkten kan skräddarsys för olika behov med olika ljushetsgrader och andra unika egenskaper beroende på vad vår kund behöver. När vår nya anläggning vid Ortvikens industriplats är klar 2023 kommer vi att kunna erbjuda våra kunder unika möjligheter till kundanpassning. SCA Star är världsledande i bulk, ger ökad böjstyvhet för förpackningar och förbättrar absorptionsförmågan i mjukpapper. Läs mer

 SCA Cirrus

SCA Cirrus är samlingsnamnet för våra gröna produkter. Produkterna är av högsta kvalitet och återvinns från vår sulfatmassaproduktion. Tallolja, en förnyelsebar råvara för biodiesel, terpentin samt fjärrvärme och grön el. Läs mer