SCA Logistics erbjuder frakttjänster inom samtliga transportslag. Stora volymer fraktas med lastbil, tåg och båt hela vägen fram till slutkunden. Den stora volymen är en fördel vid globala upphandlingar och SCAs köpkraft ger alla kunder tillgång till konkurrenskraftiga och hållbara lösningar med samarbetspartner som följer SCAs Global Supplier Plattform.

Vi erbjuder också komplett containerfrakt till världens alla hörn. Stora containervolymer kombineras och upphandlas direkt med container rederier med djuphavssjöfart.

Vi kombinerar alla transportslag för att hitta den bästa och mest konkurrenskraftiga lösningen och tillföra värde i leverantörskedjan.

Sjötransporter

Sjötransporter

Sjötransporter
Sjötransporter

Väg & Järnväg

Väg & Järnväg

Väg & Järnväg
Väg & Järnväg