”Är du duktig så tjänar du bra med pengar.”

Kenny Lundin tillhör SCAs egna slutavverkningslag Åkroken. Han menar att det lönar sig att ha ett eget driv som skogsmaskinförare, och poängterar hur seriöst SCA ser på säkerheten för dem som arbetar i skogen.

Behöver man ha något särskilt intresse för att vara maskinförare?

Kenny Lundin

– Man ska tycka om att vara i skogen och gilla att få utmaningar på olika avverkningar. Allt är inte platt, utan det är ofta kuperat. Det kan vara kraftledningar, hus eller ladugårdar som du behöver tänka på. Ingen dag är den andra lik. Som skogsmaskinförare tar man också tiotusentals beslut på en arbetsdag. På vissa träd kan det vara en krok eller röta så att du måste korta av. Bara för att ge en bild.

Hur arbetar ni med säkerhet?

– Allt baseras på säkerhet idag. Vi har bland annat appar och annan teknik för att allting ska vara säkert, från kläder och skyddsutrustning till kojor och maskiner. Det ska inte hända olyckor.

Tjänar man bra med flis?

– Är du duktig så tjänar du bra med pengar.