Värdebaserad kultur

Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid. Koncernmål 2030: Alla medarbetare följer SCAs uppförandekod.

SCA är ett trovärdigt och ansvarsfullt företag med en värdebaserad kultur som genomsyrar det sätt vi bemöter människor, gör affärer och bedriver verksamhet genom hela värdekedjan. SCA ska vara ett företag att lita på med hög integritet både hos anställda och leverantörer.

SCAs uppförandekod är kompassen som hjälper oss att omsätta våra värderingar i handling. Arbetet för sunda affärsmetoder, goda arbetsvillkor och välmående miljö börjar med koden, men det slutar inte där. För att nå hela vägen analyserar vi risker, utbildar medarbetare och kontrollerar egna och leverantörers anläggningar.

Den innehåller principer om bland annat affärsetik, relationer till medarbetarna, hälsa och säkerhet, respekt för mänskliga rättigheter och miljö. Koden är ett verktyg som hjälper till att omsätta bolagets kärnvärden – ansvar, högklassighet och respekt – i handling. 

Syfte

Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid. Vi gör det genom ansvarsfullt skogsbruk, resurseffektivitet och förnybara produkter.

Kärnvärden

Ansvar

Vi har ansvar för naturen, varandra och kommande generationer. Vi, var och en, har också ansvar för att alla jobbar tryggt och säkert och får möjlighet att utvecklas. Känner vi ansvar, lär oss mer och har roligt, gör vi ett bättre jobb.

Högklassighet

Vi strävar alltid efter att överträffa förväntningarna, genom att förbättra oss själva, våra produkter och tjänster för en hållbart lönsam och förnybar framtid.

Respekt

Respekt för kollegor, våra kunder och samarbetspartners är en självklarhet. Människors lika värde och respekt för varandra främjar samarbeten och gör att vi utvecklas – som människor och som företag.