Hållbarhetsmål

SCAs koncernmål för hållbarhet ska nås till år 2030 med 2019 som referensår. De mål vi presenterar är de vi anser vara mest relevanta för SCAs affärsverksamhet och intressenter.

Värdebaserad kultur

Lönsam tillväxt

Fossilfri värld

Värdebaserad kultur - Utfall 2022

Lönsam tillväxt - Utfall 2022

Fossilfri värld - utfall 2022

Värdefulla skogar

Effektiv resursanvändning

Hållbar utveckling

Värdefulla skogar - Utfall 2022

Effektiv resursanvändning - Utfall 2022

Hållbar utveckling - Utfall 2022