Hållbarhetsplattform

Hållbarhet är en integrerad del av varje verksamhet inom SCA. På prioriterade områden har bolaget fastställt långsiktiga koncernmål som ska nås till 2030.

Hållbarhet är en viktig aspekt i varje verksamhet inom SCA. På avgörande områden kan SCA bidra till en hållbar utveckling, men vi måste också arbeta med att minska den belastning på miljön som verksamheten kan medföra. Det är viktigt att ha en helhetssyn för att finna en optimal balans mellan olika hållbarhetsaspekter.

Hållbarhetsplattformen beskriver SCAs hela verksamhet. För att kunna driva utvecklingen har bolaget antagit koncernmål på områden som är särskilt viktiga och där SCA på ett avgörande sätt kan bidra till en hållbar utveckling.

Dessa långsiktiga mål ska vägleda långsiktiga prioriteringar och uppnås till år 2030.

Hållbarhetsplattform

 • Fossilfri värld

  Med en växande skog som binder koldioxid, förnybara produkter som ersätter fossila och låga utsläpp i den egna värdekedjan genererar SCA klimatnytta.

 • Värdefulla skogar

  SCAs skogar ska vara minst lika rika på biologisk mångfald, upplevelser och råvara i framtiden som idag.

 • Effektiv resursanvändning

  All virkesråvara som kan sågas blir träprodukter. Det virke som inte blir träprodukter, blir papper och massa. Vad som inte kan bli fiberprodukter, blir energi.

 • Hållbar utveckling

  SCA bidrar till hållbar utveckling i de samhällen där bolaget verkar.

 • Lönsam tillväxt

  Långsiktig lönsam tillväxt är förutsättningen för hållbar utveckling. Koncernmål 2030: En ledande totalavkastning.

 • Värdebaserad kultur

  Med skogens kraft bidrar vi till en hållbar framtid. Koncernmål 2030: Ett olycksfritt och hälsosamt SCA, där alla medarbetare följer SCAs uppförandekod