Hållbarhetsfakta

Vi följer principen om tydlig decentralisering av ansvar och befogenheter, från en övergripande till en mer verksamhetsnära styrning. Affärsområdena har fullt ansvar att utveckla sina respektive verksamheter genom fastställda mål och strategier, en process som också är centralt koordinerad.

Frågor och svar

Frågor och svar

Viktiga pusselbitar i hållbarhetsarbetet

SCAs hållbarhetsarbete är en integrerad del av bolagets affärsmodell och verksamhet. Hållbarhetsarbetet hjälper bolaget att stärka konkurrenskraften, att reducera risker och kostnader samt att attrahera talanger och investerare.