Frågor och svar

Här får du veta mer om hur vi arbetar med SCAs skogsbruk och vår virkesförsörjning. Du hittar frågor och svar som berör skogsbruket och skötseln av våra skogar, vedråvarans ursprung och hur mycket vi förbrukar. Vi svarar också på frågor om skogen och klimatet, biologisk mångfald, naturhänsyn och mycket mer.

Frågor och svar

Vill du veta mer?