Skogbergets vindpark

Vindkraftparken Skogberget består av 36 vindkraftverk belägna i Markbygden, Piteå kommun. Energimyndigheten har utsett Markbygden till ett området med riksintresse för vindbrul

SCA köpte parken av det tyska bolaget Enercon den 21 december 2022. 

Skogberget består av totalt 36 turbiner med en total installerad effekt på cirka 85 MW.
Den årliga elproduktionen från anläggningen uppskattas till nära 200 GWh.
Parken togs i drift år 2014 och har ytterligare ca 22 år kvarvarande teknisk livslängd.

Fakta Skogberget

 • 36st

  Turbiner
 • 184m

  Totalhöjd
 • 85MW

  Installerad effekt
 • 200GWh

  Årlig produktion

Hälsa och säkerhet

Blåbär

Med en nollvision arbetar vi för ett olycksfritt och hälsosamt SCA.

Området är tillgängligt för att plocka bär eller svamp, jaga eller vandra. Men det är viktigt att beakta varningsskyltarna i vindparken samt de lokala väderförhållandena.

Vid vissa väderförhållanden är det farligt att vistas nära vindkraftverk. Detta gäller när det finns risk för iskast och snöras från vindkraftverken samt vid åska.

Generellt är risken att bli träffat av fallande isbitar eller snöras väldigt liten. men isbildning förekommer. Framför allt vid temperaturer kring -2 och +2 grader är risken störst, särskild vid dimma eller i kombination med nederbörd. Vid dessa väderförhållanden bör man inte vara närmare en 250 m ifrån vindkraftverken. 

Karta Skogberget