SCA Pellets finns som 6 och 8 mm, förpackad i småsäck 16 kg på pall (832 kg) eller i storsäck 600 kg. I stora delar av Sverige levereras också pellets i lösvikt - med bulkbil.

Så tillverkar vi pellets

Från tall- och granspån till hårda bitar koncentrerad bioenergi.
Sågspånet transporteras från lokala sågverk till fabriksområdet. Traktorer stackar ihop sågspånet och matar kontinuerligt fabrikens inlastning. Spånet fortsätter in i kvarnen där det mals till ett fint pulver samtidigt som heta rökgaser tillförs för att torka materialet. Det torkade och finmalda pulvret pressas genom hålmatriser och förvandlas till energirik pellets. När pelletsen tryckts fram genom matrisen är den cirka hundra grader varm. Därefter kyls den ner till lämplig lagringstemperatur. Efter lagring sållas pelletsen och levereras till kund i lösvikt eller säckad.

SCAs pellets har värden som är bättre än Europastandard och Svensk standard A1/Grupp 1.

 

  • Pelletsen tillverkas av spån som har ett känt och acceptabelt ursprung. SCAs skogar sköts ansvarsfullt och långsiktigt med målet att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har i dag. Pellets för dig som bryr dig om skogen och miljön helt enkelt.
  • SCA är också certifierat för att sälja viss volym ENplus
  • SCAs pellets innehåller endast sågspån från gran och tall, inga tillsatser.
  • Övervägande del av sågspånet till pelletsen kommer från SCAs egen skog, men också från andra kontrollerade skogar i norra Sverige. Vi har kontroll på hela råvarukedjan. Från ett miljöanpassat skogsbruk till fallande spån på sågen.

 

SCAs pellets vs Svensk Standard

Värden SCA Pellets Svensk Standard EN ISO 17225-2 A1
 Diameter: 6 mm / 8 mm  Diameter: 5-9 mm
 Energivärde: minst 4,9 kWh/kg Energivärde: minst 4,6 kWh/kg
 Volymvikt: ca 650 kg/m3 Volymvikt: 600 kg/m3
 Askhalt: < 0,5 % Askhalt: < 0,7 %
 Fukthalt: 7 % Fukthalt: 10 %

Pellets
SCA Pellets - Klimatsmart och omtänksam. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung och produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi. Vår Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.

rycksaker som trycks på papper från SCA Ortviken. OBS! Bilden visar inte SCA-anställda.

Informationsmaterial
Välkommen att ladda ner våra broschyrer! Här kan du se filmer om våra produkter och användare och hitta vägar till sociala media.

Pelletsproduktion Härnösand, fabrikschef PA Persson

Produktfakta SCA Pellets
SCA Pellets har värden som är bättre än klass 1 svensk standard och Europastandard. Vi har också kontroll på hela råvarukedjan. Från ett miljöanpassat skogsbruk till fallande spån på sågen.Vår pellets har ett högt energivärde (4,9 MWh/ton) och jämn kvalitet - mycket kvalitet per ton helt enkelt.