Bogrundets plantskola i Timrå är världens största skogsplantskola och här odlar SCA ca 95 miljoner plantor varje år. En klimatvänlig och bra teknisk lösning förser nu 7 växthus med pelletsvärme. Inom kort kommer alla 14 växthusen värmas med pellets och då kommer 430 kubikmeter olja årligen ersättas.

Fossilfri start för plantorna

 

I slutet av 2020 blev första delen av värmeanläggningen på Bogrundet klar. I färdigt skede kommer den bestå av två stora pelletspannor. Den panna som startats upp förser nu 7 växthus med värme från bioenergi, i form av pellets, istället för fossil olja.

- Vi är glada att bidra till klimatnyttan och SCAs hållbarhetsarbete, där skogen är en central del – och det är ju på plantskolan som första steget till ny skog börjar. Nu ger vi plantorna en extra grön start!

- Investeringen i ny uppvärmning innebär att vi, när båda pannorna är i drift, minskar vår oljeanvändning med 430 kubikmeter per år. Eftersom förbränningen istället sker med pellets betyder det ca 1 000 ton mindre koldioxidutsläpp per år. Vi har snart en helt fossilfri anläggning som blir en av de största i sitt slag för den här typen av odling, säger Thomas Vestman, plantskolechef.

 

Den tekniska lösningen bygger på ett centralt placerat värmeverk med två pelletspannor som är försedda med en rökgasrening som reducerar utsläpp av stoft till ett minimum enligt bästa tillgängliga teknik (BAT).

Via en fjärrvärmekulvert som består av isolerade stålrör distribueras värmen ut till de 14 växthusen och varmvattnet fördelas till 28 värmeväxlaraggregat. Dessa aggregat är specialtillverkade för Bogrundets behov för att ge bästa effekt när det gäller värme och flöde – allt i syfte att få varje skogsplanta växa som den ska.

SCAs andra plantskola Wifstamo odlar cirka 15 miljoner skogsplantor per år. Där har man en fossilfri uppvärmning sedan 10 år tillbaka tack vare att man kan använda fjärrvärme från Östrands massabruk.

 

Hållbarhetsfilmen pellets

Klimatsmart
Pellets är en miljövänlig produkt som betecknas som klimatneutral. När du eldar med pellets släpps det inte ut mer koldioxid i atmosfären än vad trädet tog upp under sin livstid. Du bidrar alltså inte till växthuseffekten. SCAs pellets är också en klimatsmart produkt, eftersom tillverkningen sker nästan uteslutande med hållbar energi.

Pelletstillverkning hos BioNorr i Härnösand.

Kundtjänst pellets
Välkommen till oss på kundtjänst! Vi svarar på dina frågor om värmepellets, pelletseldning och stallpellets, tar emot din order och aviserar dig före leverans, om så önskas. Här publicerar vi också svar på vanliga frågor.

Tjänster
Vi hjälper företag och industrier att konvertera till biobränsle och att förverkliga vindkraftplaner. Tillsammans med partners installerar vi bioenergianläggningen och sköter hela processen från start till mål. I vindkraftprojekt kan vi bl a hjälpa till med vägbygget och administrativa lösningar.