Kategori: Klimatnytta

Fråga: Växande skogar binder koldioxid

Svar: SCAs skogar växer snabbare än vad de avverkas. Det innebär i sin tur att mängden koldioxid som binds i skogarna ökar.

Fråga: Skogsråvara ersätter fossila material

Svar: Produkter från skogen ersätter ofta fossilbaserade alternativ, till exempel olja. När kol som används för att skapa fossila material stannar kvar i marken besparas också atmosfären från utsläpp.

Fråga: Nästan en fossilfri värdekedja

Svar: SCAs egen tillverkning är nästan helt fossilfri. Våra transporter kräver dock fortfarande fossila bränslen, vilket vi ständigt arbetar för att minska.

Fråga: Total klimatnytta

Svar: Totalt sett är SCAs verksamhet klimatpositiv. Det innebär att mängden växthusgaser i atmosfären minskar.