Minskat klimatavtryck

SCA Pellets övergår till 35 procent återvunnen plast i småsäckar för värmepellets. Därmed minskas användningen av ny plast med runt 60 ton varje år. Plats som återvinns medför besparing av olja och minskade koldioxidutsläpp. Materialåtervinning till nya råvaror är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska både klimatpåverkan och energianvändning.

Besparing av 60 ton ny plast
Hållbarhetsfilmen pellets

Ett hållbart liv

Ett hållbart liv

"Tycker man om naturen är det dumt att förstöra den". Se filmen om Lena och Nils som valt en hållbar livsstil. Alla har inte samma möjligheter, men alla kan göra något för att förändra.

 

Med skogens kraft bidrar vi till ett fossilfritt samhälle

 

Hållbarhet är självklart i vårt sätt att arbeta. Vi sköter våra skogar ansvarsfullt och långsiktigt.  Målet är att vi ska ha minst lika mycket virke, biologisk mångfald och naturupplevelser i framtiden som vi har idag.


Skogen är ursprunget till våra produkter
. En förnybar råvara som vi byggt en effektiv värdekedja runt. Tack vare bioenergin som vi har från skogen är våra industriprocesser fossilfria till 95 procent idag. Vårt mål är att de ska bli helt fossilfria.

När vi avverkar skog tar vi tillvara hela trädet. En del av trädet omvandlar våra sågverk till trävaror, annat blir till exempel massa vid våra fabriker. Övrigt blir bioenergi. Grenar och toppar blir biobränsle direkt och när timret sågas tar vi tillvara sågspånet och förädlar det till pellets. Vi avverkar alltså inga träd enbart för att producera pellets.

Pellets är en miljövänlig produkt som betecknas som klimatneutral. Det betyder att när du eldar med pellets släpps det inte ut mer koldioxid i atmosfären än vad trädet tog upp under sin livstid. Du bidrar alltså inte till växthuseffekten.

SCAs pellets är också en klimatsmart produkt, eftersom tillverkningen sker nästan uteslutande med hållbar energi. Vid pelletsfabriken i Härnösand drivs spåntorken med bioenergi. Elen som används i våra pelletsfabriker i Härnösand och Stugun kommer till stor del från vindkraft, alstrad på SCAs egen skogsmark. Pelletsfabriken i Härnösand levererar dessutom restvärme till fjärrvärmenätet i Härnösand. I Luleå är pelletsfabriken ihopkopplad med SSAB och i torkningsprocessen används en del av SSABs lokala energiöverskott, vilket innebär att pelletstillverkningen kan ske med begränsad miljöpåverkan.

Vår tid behöver förändring och dig som har kraften att åstadkomma den.
Vi har kommit en bit på väg i vårt arbete för ett fossilfritt samhälle. Men vårt arbete för minskad klimatpåverkan och begränsad global uppvärmning pågår ständigt. Vi hoppas att du också vill bidra genom att göra hållbara val i din vardag.

Det kan börja med en liten pellets...

Klimatpositiv verksamhet

Här förklarar vi vad vi menar med en klimatpostitiv verksamhet / SCAs klimatnytta.

Fossilfritt för weebb 114*480

Om SCA Pellets
Pellets för dig som bryr dig om skogen och vår miljö. När träd från ansvarsfullt skötta och noggrant kontrollerade skogar sågas, tar vi hand om resterna, sågspånet. För varje träd som avverkas på SCAs mark planteras minst två nya. Om du väljer vår pellets kan du känna dig trygg med att du gjort ett smart och hållbart val. Du har valt pellets med omtanke om vår natur, människor och djur.

Vår värdekedja
SCA har en effektiv och integrerad värdekedja med ett miljöcertifierat skogsbruk och moderna produktionsanläggningar belägna i anslutning till skogsinnehavet. SCAs snabbt växande skog binder koldioxid, bolagets produkter bidrar till ett mer hållbart samhälle och den förnybara fibern kan ersätta produkter baserade på fossila råvaror.

Lögdö Wild. Lögdö vildmark.

Hållbarhet
Att begränsa den globala uppvärmningen är en av vår tids största utmaningar. Som skogsbolag vill vi bidra och vara en del av lösningen.