Våra förpackningar
Lär mer om hur du sorterar du vårt pelletsemballage. Är pallen behandlad? Använt strö kan läggas på gödselstacken eller komposten, alternativ tas till återvinningscentral.

Våra förpackningar

I Maria Gretzers stall
Maria berättar om Stallpellets och ger nya användningstips.

I Maria Gretzers stall

Så använder du SCAs Stallpellets
Så gör du en bädd med Stallpellets.

Så använder du SCAs Stallpellets

Produktfakta SCA Pellets
SCA Pellets har värden som är bättre än klass 1 svensk standard och Europastandard. Vi har också kontroll på hela råvarukedjan. Från ett miljöanpassat skogsbruk till fallande spån på sågen.Vår pellets har ett högt energivärde (4,9 MWh/ton) och jämn kvalitet - mycket kvalitet per ton helt enkelt.

Produktfakta

Pellets
SCA Pellets - Klimatsmart och omtänksam. Våra pelletsprodukter innehåller bara spån som har ett känt och acceptabelt ursprung och produktionen sker nästan uteslutande med förnybar energi. Vår Stallpellets är dessutom märkt med Bra Miljöval.

Till startsidan för pellets

Kundtjänst pellets
Välkommen till oss på kundtjänst! Vi svarar på dina frågor om värmepellets, pelletseldning och stallpellets, tar emot din order och aviserar dig före leverans, om så önskas. Här publicerar vi också svar på vanliga frågor.

Kundtjänst pellets