Kärnan i SCAs verksamhet är skogen

SCAs skogar är Europas största privata skogsinnehav. Kring denna unika resurs har vi byggt en välutvecklad värdekedja baserad på förnybar råvara från våra egna och andras skogar. Vi erbjuder förpackningar, massa, trävaror, förnybar energi, tjänster för skogsägare och effektiva transportlösningar.

Investerarpresentation

Januari 2024

Nyckeltal

 • 18,1Mdr

  Nettoomsättning
 • 38%

  EBITDA-marginal
 • 10m t co2

  Klimatnytta (2022)
 • 6,8EBITDA (Mdr)

 • 7%

  Industriell ROCE
 • 4m m3fo

  Nettotillväxt (2022)

Senaste rapporten

Alla rapporter och presentationer
Aktieinformation

SCA B/STO152,15

0,25 SEK, 0,16%

Aktieinformation

Senaste pressmeddelanden

Alla pressmeddelanden

Prenumerera digitalt eller beställ tryckta årsredovisningar

Kommande företagshändelser

IR-kalender

Rapporter och presentationer i vårt finansiella arkiv

SCAs rapporter och presentationer