Vindområden på SCAs mark

Vi är Europas största privata skogsägare och många av våra marker lämpar sig väl för vindkraft. Vi är nu engagerade i ett flertal vindkraftsparker i norra delarna av Sverige. De är i olika faser – alltifrån planering till drift. På vår mark produceras cirka 20 procent av Sveriges totala vindkraftsproduktion från de områden vi arrenderar ut.

Hänsyn till människor, miljö och ekonomi

Vindkraftprojektering och ansökan om miljötillstånd är ett gediget arbete som kan, och bör, ta en viss tid. De tre hållbarhetsaspekterna utreds noga:

  • Det sociala perspektivet – människor. Vi inleder lokal dialog så tidigt som möjligt och genomför formella samråd med boende, företag, föreningar etc.
  • Det ekologiska perspektivet – natur och djur. Vi gör inventeringar och utredningar i flera omgångar och anpassningar görs nästan alltid innan ansökan skickas in.
  • Det ekonomiska perspektivet – kalkylen. Det ska blåsa tillräckligt för att vara lönsamt. Det finns ingen placering som innebär konstant vind, men i genomsnitt producerar ett vindkraftverk el cirka 80 procent av tiden under ett år. Det är tillräckligt för att vara värt investeringen.

SCAs projekt

Filtrera

Alla typer
Alla typer
ProjektTeknologiFasKommunSamarbetspartner
SkogbergetVindkraftDriftPiteå
FasikanVindkraftByggnationBräcke
HögsvedjanVindkraftPlaneringSundsvall
TjärdalsbergetVindkraftPlaneringSundsvall
MarktjärnVindkraftPlaneringÅngeOX2
RamboVindkraftPlaneringVindelnOX2
GrubbanVindkraftPlaneringHärjedalenOX2

Projektområden på SCAs mark

I kartfunktionen nedan ses nuvarande vindområden på SCAs mark samt möjliga framtida vindkraftsområden. Klicka på respektive område för mer information. Områdena har delats in enligt de olika projektfaserna ”tidig dialog”, ”byggnation”, ”projektering”, och ”driftsatt”. För externa projekt hänvisar vi till respektive representant för projektbolaget. 

I kartverktyget visas även SCAs frivilligt avsatta skogar och områden som sköts med alternativa metoder.

Samarbeten

SCA har för avsikt att bli egen långsiktig ägare och samprojekterar därför just nu flera projekt i två större samarbeten tillsammans med OX2 och Arise.

Samarbete OX2

Den 7 maj 2019 tecknade OX2 och SCA ett samarbetsavtal om projektering av ny vindkraft. Målet är att inom en femårsperiod realisera ca 1 000 MW ny vindkraft med en årlig produktionskapacitet på ca 2,3 TWh. Initialt har OX2 och SCA identifierat en handfull lämpliga områden för vindkraft i Norrland. OX2 och SCA har påbörjat utvecklingen av dessa projekt och ytterligare områden kan bli aktuella.

Till OX2 hemsida

Samarbete Arise

Den 20 oktober 2023 ingick SCA och Arise i ett samarbetsavtal för projektering av vindkraft på SCAs marker i Sverige. Tillsammans med Arise har SCA identifierat sex möjliga projektområden för vindkraft med en potential om sammanlagt cirka 1000 MW. Målet är att realisera projekten i ett samarbete och därmed ta ytterligare ett steg i att möta den ökade efterfrågan på förnybar el i norra Sverige.

Till Arise hemsida

Vindkraft på SCAs mark

Vindkraftverk i soluppgång

Hänsyn till naturvärden och arbete enligt lagstadgade processer

Om naturhänsyn och processer
Ren i skogen