Vattenvårdsprojekt – samverkan ger resultat

SCA är engagerad i flera omfattande vattenvårdsprojekt med EU-bidrag som har som mål att värna och återskapa de naturvärden som finns och har funnits i vattenlandskapet. Arbetet innebär att restaurera livsmiljöer och återställa i delar av älvar och vattendrag på flera platser i Sverige.

Ecostreams for LIFE

Till projekthemsidan

Rivers of LIFE

LIFE Revives