Märlingsbergets mångfaldspark i Jämtland bjuder på fina tallskogar och flera små tjärnar, myrar och bäckar. Det finns gott om vandringsstigar, vackra utsiktspunkter och spår efter de människor som en gång brukade skogen.

Märlingsberget mångfaldspark

Märlingsbergets mångfaldspark omfattar drygt 2 000 hektar och ligger i i sydöstra Jämtland. Parken har förhållandevis stora orörda områden, som har varit obrukade sedan mitten av 1800-talet när de senaste stora skogsbränderna ägde rum. Att skogarna inte har brukats beror till stor del på den otillgängliga miljön. Terrängen är på många ställen kuperad, blockrik och svårforcerad. Dessutom bryts landskapet upp av flera små tjärnar, myrar och bäckar.

Brandpräglade tallskogar

I parken finns främst tallskogar och de är till stor del präglade av de många skogsbränderna i området. Det finns gott om död tallved och det innebär att många ovanliga vedsvampar och insekter trivs här. Här och där i parken finns även riktigt gamla tallar, en del är över 300 år gamla.

Det finns också en del lövrika områden i parken, bland annat en lövbränna som uppstod efter en skogsbrand 1966. Parken gränsar mot ett naturreservat som Länsstyrelsen i Jämtlands län ska bilda i området runt Stuguåberget och Märlingsberget.

I parken kommer SCA att genomföra olika åtgärder för att gynna de naturvärden som finns och för att skapa nya. Vi kommer till exempel att naturvårdsbränna en del områden för att efterlikna de skador som träden får efter en brand. På så vis gynnar vi arter som är beroende av bränder för att överleva. För att aktivt skapa död ved, vilket är en bristvara i dagens skogar, kommer vi bland annat att kata träd, skala av en del av barken, för att skynda på åldrandet. Vi gynnar även lövskog genom att avverka barrträd.

För att vandra i parken bör man ha bra skor och karta och kompass. SCA har dock gjort i ordning en par fina vandringsstigar i parken, bland annat vid Öster-Märlingen, som även passar för barnfamiljer. Vid Sidsjön liksom Öster-Märlingen har SCA ställt i ordning rastplatser med eldstad och sittbänkar.

I parken trivs många djur. Här kan man få se fåglar som gråspett, storlom och smålom och här finns även utter och järv.

Se och göra

 • Spår efter de människor som brukade skogarna förr, bland annat flera kojor, rester av en flottningsränna och kolbottnar.
 • Äventyrliga vandringsstigar.
 • Vacker utsikt från Klunsen och Märlingsberget.
 • Riktigt gamla tallar längs stigen förbi Stortjärnen och Baksjötjärnen.
 • Fiske i fina vattendrag.
 • Vacker miljö vid rastplatsen vid vackra Sidsjön

Parken i siffror

 • 2 036 hektar totalt
 • 1 797 hektar är produktiv skogsmark
 • 812 hektar ska skötas för att bevara eller utveckla naturvärden
 • Trädslagsblandning: 72 % tall, 12 % gran, 6 % lövträd, 10 % contortatall
 • 34 % av skogarna har höga naturvärden
 • 52 % av skogar har en medelålder på 90 år eller mer
Märlingsberget mångfaldspark

Broschyr om Märlingsberget

Ladda hem vår broschyr och läs mer om Tjäderbergets mångfaldspark. Du får tips
på intressanta skogsmiljöer och fina utflyktsmål. I broschyren finns även en karta
över parken.

Läs broschyren

Läs mer

Hitta hit

Märlingsbergets mångfaldspark ligger söder om Bräcke i sydöstra Jämtland. Sväng av från E14 vid Bensjö och kör mot Löningsberg.

GPS: 62.709-15.314

Hitta hit