I Sverige har alla rätt att vara i naturen. Vi kallar det allemansrätten. Allemansrätten kan sammanfattas i orden "Inte störa – inte förstöra".

Familj i skogen på picknick går på skogsstigFamily on a picnic in the forest walking on a forest trail

Allemansrätten är en förmån

Allemansrätten gör att vi alla har tillgång till naturen, men det ingår såväl rättigheter som skyldigheter. 

Allemansrätten är inskriven i en av Sveriges fyra grundlagar (2 kap.15 § regeringsformen). Allemansrätten är dock ingen lag och det finns heller ingen lag som exakt definierar den. Däremot omges allemansrätten av lagar som sätter gränser för vad som är tillåtet. Det är en förmån som inte finns i många andra länder.

Allemansrätten kräver ansvar och gott omdöme och huvudregeln är att du inte får orsaka skada eller göra intrång på markägarens rätt till hemfrid. Det gäller att ta ansvar för natur och djurliv och visa hänsyn mot markägare och andra människor ute i naturen.

Du kan läsa mer om allemansrätten på Naturvårdsverkets hemsida.