oktober 2022

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 28 oktober.

januari 2023

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 27 januari.

april 2023

Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 28 april.

juli 2023

Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 21 juli.

oktober 2023

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 27 oktober.