oktober 2021

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2021.

januari 2022

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 28 januari.

mars 2022

Årsstämman hålls i Sundsvall torsdagen den 31 mars 2022.

april 2022

Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 29 april.

juli 2022

Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 22 juli.