oktober 2021

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 29 oktober 2021.

januari 2022

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 28 januari.

april 2022

Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 29 april.

juli 2022

Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 22 juli.

oktober 2022

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 31 oktober.