SCA och Holmen har i dag kommit överens om att genomföra en förstudie avseende ett potentiellt nytt samägt sågverk i Rundvik, Nordmalings kommun i Västerbotten. Ett nytt sågverk i Norrland med hög produktionskapacitet skulle långsiktigt öka värdet på skogstillgångar.

Förstudien som enbart omfattar produktionssamarbete vid sågverket i Rundvik inleds omedelbart och beräknas vara klar under våren 2023.

För ytterligare information, kontakta Anders Edholm, Hållbarhets- och kommunikationsdirektör, +46 (0)60 19 32 12

Bifogad fil: SCA och Holmen genomför förstudie avseende nytt sågverk

Publicerad 2022-10-28