SCA höjer priset på brun och vit kraftliner med € 50 per ton i Europa. Det nya priset gäller från den 1 juni 2021.

Pressmeddelande:

Efterfrågan på kraftliner globalt är fortsatt hög, säger Mikael Frölander, marknads- och försäljningsdirektör Containerboard. Kapaciteten att öka  kraftlinerleveranserna är begränsad och ökade råvarukostnader driver på behovet av en prishöjning.

För ytterligare information, kontakta: Björn Lyngfelt, kommunikationschef, tel. 070 626 82 23 Mikael Frölander, marknads- och försäljningsdirektör Containerboard, tel. 070 616 81 10

Bifogad fil: SCA höjer priset på kraftliner 1 juni 2021

Publicerad 2021-04-20