Natten till den 4 februari stängde SCA permanent pappersmaskinen LWC1 på Ortvikens pappersbruk.

Pressmeddelande:

SCA har beslutat avveckla tryckpapperstillverkningen och under det första kvartalet 2021 stängs alla tre pappersmaskinerna på bruket.

LWC1 producerade bestruket tryckpapper för tidskrifter och reklamtryck. Den togs i drift 1990 och hade en kapacitet på 250 000 ton bestruket tryckpapper per år.

SCA har beslutat investera 1,45 miljarder i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa vid Ortvikens industriplats.

För ytterligare information, kontakta: Björn Lyngfelt, biträdande kommunikationsdirektör, tel 060-19 34 98

Bifogad fil: SCA stänger pappersmaskin

Publicerad 2021-02-04