SCA höjer priset på blekt barrsulfatmassa i Europa till $ 960 per ton.

Pressmeddelande:

  • Efterfrågan på pappersmassa är stark på alla marknader, säger SCAs marknadsdirektör massa Henning Ellström. Europa har släpat efter i prisutvecklingen jämfört med den i Nordamerika och Asien. Vi vill nu minska gapet mellan Europa och övriga marknader.

    Det nya priset på blekt barrsulfatmassa gäller från den 1 januari 2021.

För ytterligare information, kontakta Björn Lyngfelt, kommunikationsdirektör, tel +46 70 626 82 23 Henning Ellström, marknadsdirektör massa, tel +46 72 141 40 01

Bifogad fil: Release

Publicerad 2020-12-18