Pressmeddelande:

Med anledning av att SCA Hygiene AB, den 15 mars 2017, givit ut och noterat obligationer vid Luxemburgbörsen har bolaget valt Sverige som hemmedlemsstat enligt artikel 2.1 (i) EU:s Öppenhetsdirektiv (2004/109/EG)


Notera
Denna information är sådan information som SCA är skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 28 april 2017, kl. 20:00.  

Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 788 51 55

För ytterligare information, kontakta: Johan Karlsson, Vice President Investor Relations, +46 8 - 788 51 30 Karl Stoltz, Media Relations Manager, +46 8 - 788 51 55

Bifogad fil: Val av hemmedlemsstat för obligationer

Publicerad 2017-04-28