SCA har som första svenska börsnoterade bolag lånat 1,5 miljard kronor via en grön obligation. Likviden kommer att användas till investeringar inom projekt som har en positiv miljöpåverkan.

Pressmeddelande:

Obligationen som är i svenska kronor har en löptid om 5 år och är emitterad under bolagets EMTN (Euro Medium Term Note) program. Obligationen består av två trancher.

En om 1 miljard kronor med rörlig ränta som löper till 3 månaders STIBOR +0,68 procent årligen och en tranch om 500 miljoner kronor som löper till fast årlig ränta om 2,50%. SCAs gröna obligationserbjudande blev övertecknat. Obligationen har placerats hos cirka 30 placerare.
 
Gröna företagsobligationer är relativt nytt på obligationsmarknaden.
 
För SCA, det globalt ledande hygien- och skogsindustriföretaget, är hållbarhet en viktig och naturlig del av affärsmodellen.

– SCAs hållbarhetsarbete är baserat på ekonomiskt, miljömässigt och socialt värdeskapande. Samtliga områden är lika viktiga för att skapa ett framgångsrikt företag. Att SCA nu är först ut som börsnoterat bolag i Sverige med en grön obligation är ytterligare ett bevis på hur viktigt och prioriterat vårt hållbarhetsarbete är, säger Jan Johansson, vd och koncernchef i SCA.

Exempel på investeringsområden för SCAs gröna obligation är förnybar energi och energieffektiviseringar.

Förmedlande bank har varit SEB.

För ytterligare information, kontakta: Johan Karlsson, chef investerarrelationer, 46 8 788 51 30 Boo Ehlin, chef medierelationer, 46 8 788 51 36

Bifogad fil: SCA första svenska börsbolag att ge ut grön obligation

Publicerad 2014-03-25