april 2020

Delårsrapporten för första kvartalet 2020 publiceras den 24 april 2020.

juli 2020

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 24 juli 2020.

oktober 2020

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.