januari 2020

Delårsrapporten för fjärde kvartalet 2019 publiceras den 30 januari 2020.

mars 2020

SCAs årsstämma hålls i Sundsvall den 31 mars 2020.

april 2020

Delårsrapporten för första kvartalet 2020 publiceras den 24 april 2020.

juli 2020

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 24 juli 2020.

oktober 2020

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.