oktober 2020

Delårsrapporten för tredje kvartalet publiceras den 30 oktober 2020.

januari 2021

Delårsrapporten för fjärde kvartalet publiceras den 29 januari 2021.

april 2021

Delårsrapporten för första kvartalet publiceras den 30 april 2021.

juli 2021

Delårsrapporten för andra kvartalet publiceras den 23 juli 2021.