juli 2020

Delårsrapporten för andra kvartalet 2020 publiceras den 21 juli 2020.

oktober 2020

Delårsrapporten för tredje kvartalet 2020 publiceras den 30 oktober 2020.