SCA-aktien är noterad och handlas på Nasdaq Stockholm.

Aktieutveckling
Aktieutveckling