SCAs ordinarie bolagsstämma 1999 gav ägarna av A-aktier rättighet att stämpla om dessa till B-aktier. För att påkalla konvertering, fyll i formuläret som finns bifogat under relaterade dokument. Totalt antal registrerade aktier visas i tabellen nedan.

31 december 2019  
Antal A-aktier 64 587 672
Antal B-aktier 637 754 817
Totalt antal registrerade aktier 702 342 489