Sedan 1993 har aktiekapitalet och antalet aktier ökat genom nyemissioner, konverteringar och split enligt tabellen nedan.

MSEK (förutom antal aktier) Antalet aktier Ökning av aktiekapital  Inbetalt belopp 
1993 Konvertering av förlagsbevis
och nyteckningar genom
optionsbevis 1
4 030 286 40,3 119,1
  Nyemission 1:10,
emissionskurs 80 SEK
17 633 412 176,3 1 410,7
1994 Konvertering av förlagsbevis 16 285 0,2  
1995 Konvertering av förlagsbevis 3 416 113 34,2  
1996   - - -
1997   - - -
1998   - - -
1999 Nyemission 1:6,
emissionskurs 140 SEK
32 899 989 329,0 4 579,0
2000 Konvertering av förlagsbevis 101 631 1,0 15,0
2001 Nyemission, riktad 1 800 000 18,0 18,0
2002 Nyteckning genom
optionsbevis IIB
513 0 0,1
2003 Konvertering av förlagsbevis
och nyteckning genom
optionsbevis IIB
2 825 475 28,3 722,9
2004 Konvertering av förlagsbevis 9 155 0,1 1,1
2007 Split 3:1 470 073 396 - -