Enligt Modular Finance AB, per den 30 juni 2018, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal.

  SCAs tio största aktieägare efter röster per den 30 juni 2018
# Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital Röster
1 Industrivärden 35 000 000 31 800 000 9,5 % 29,7 %
2 Norges Bank 8 066 000 42 530 137 7,2 % 9,6 %
3 Handelsbanken
Pensionsstiftelse
3 827 747

5 846 050

1,4 %

3,4 %

4 AMF Försäkring & Fonder 615 000 32 179 731 4,7 % 3,0 %
4 Swedbank Robur Fonder 0 28 161 654 4,0 % 2,2 %
6 BlackRock 0 24 421 156 3,5 % 1,9 %
7 Livförsäkringsbolaget Skandia 1 682 711 1 668 023 0,5 % 1,4 %
8 Pensionskassan SHB
Försäkringsförening
1 303 000  3 576 950 0,7 % 1,3 %
9 Vanguard 0 15 643 627 2,2 % 1,2 %
10 Schroders 0 15 442 828 2,2 % 1,2 %
  Tio största 50 494 458 201 270 156 35,8 % 55,0 %
  Övriga 14 093 373 436 484 502 64,2 % 45,0 % 
  Totalt 64 587 831 637 754 658 100,0 % 100, 0 %
  Källa: Modular Finance