Enligt Modular Finance AB, per den 30 Juni 2021, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal.