Enligt Modular Finance AB, per den 31 december 2020, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal.