Enligt Modular Finance AB, per den 31 december 2018, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal.

  SCAs tio största aktieägare efter röster per den 31 december 2018
# Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital Röster
1 Industrivärden 35 000 000 31 800 000 9,5 % 29,7 %
2 Norges Bank 8 066 000 42 530 137 7,2 % 9,6 %
3 AMF Försäkring & Fonder 675 000 41 395 623 6,0 % 3,8 %
4 Handelsbanken Pensionsstiftelse 3 827 747 5 846 050 1,4 % 3,4 %
5 Swedbank Robur Fonder 0 27 348 418 3,9 % 2,1 %
6 Livförsäkringsbolaget Skandia 1 658 169 1 681 136 0,5 % 1,4 %
7 Pensionskassan SHB
Försäkringsförening
1 303 000 3 576 950 0,7 % 1,3 %
8 Vanguard 0 16 054 445 2,3 % 1,3 %
9 Invesco 5 580 13 655 876 2,0 % 1,1 %
10 Nordea Fonder 0 13 641 603 1,9 % 1,1 %
  Tio största 50 535 496 197 530 238 35,3 % 54,8 %
  Övriga 14 052 176 440 224 579 64,7 % 45,2 %
  Totalt 64 587 672 637 754 817 100,0 % 100,0 %
  Källa: Modular Finance per 2018-12-31. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.