Enligt Modular Finance AB, per den 31 mars 2019, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal.

  SCAs tio största aktieägare efter röster per den 31 mars 2019
# Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital Röster
1 Industrivärden 35 000 000 31 800 000 9,5 % 29,7 %
2 Norges Bank 8 066 000 42 530 137 7,2 % 9,6 %
3 AMF Försäkring & Fonder 675 000 65 688 489 9,4 % 5,6 %
4 Handelsbanken Pensionsstiftelse 3 827 747 5 846 050 1,4 % 3,4 %
5 Swedbank Robur Fonder 0 32 446 882 4,6 % 2,5 %
6 Alecta Pensionsförsäkring 0 20 818 811 3,0 % 1,6 %
7 Livförsäkringsbolaget Skandia 1 515 475 5 497 876 1,0 % 1,6 %
8 Handelsbanken Fonder   18 717 585 2,7 % 1,5 %
9 Pensionskassan SHB
Försäkringsförening
1 303 000 3 576 950 0,7 % 1,3 %
10 Vanguard 0 15 993 626 2,3 % 1,2 %
  Tio största 50 387 222 242 916 406 41,8 % 58,2 %
  Övriga 14 200 450 394 838 411 58,2 % 41,8 %
  Totalt 64 587 672 637 754 817 100,0 % 100,0 %
  Källa: Modular Finance per 2019-03-31. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.