Enligt Modular Finance AB, per den 30 september 2019, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal.

  SCAs tio största aktieägare efter röster per den 30 september 2019
# Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital Röster
1 Industrivärden 33 785 290 34 575 273 9,7 % 29,0 %
2 Norges Bank 8 066 000 42 530 137 7,2 % 9,6 %
3 AMF Försäkring & Fonder 1 875 000 80 013 354 11,7 % 7,7 %
4 Handelsbanken Pensionsstiftelse 3 827 747 5 846 050 1,4 % 3,4 %
5 Swedbank Robur Fonder 0 37 076 036 5,3 % 2,9 %
6 Alecta Pensionsförsäkring 0 30 586 095 4,4 % 2,4 %
7 Livförsäkringsbolaget Skandia 1 455 643 8 477 677 1,4 % 1,8 %
8 Vanguard 188 217 17 101 903 2,5 % 1,5 %
9 Handelsbanken Fonder 0 17 147 585  2,4 % 1,3 %
10 Pensionskassan SHB
Försäkringsförening
1 303 000 3 576 950 0,7 % 1,3 %
  Tio största 50 500 897 276 931 060 46,6 % 60,9 %
  Övriga 14 086 775 360 823 757 53,4 % 39,1 %
  Totalt 64 587 672 637 754 817 100,0 % 100,0 %
  Källa: Modular Finance per 2019-09-30. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.