Enligt Modular Finance AB, per den 31 mars 2022, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal.