Enligt Modular Finance AB, per den 31 december 2017, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal.

  SCAs tio största aktieägare efter röster per den 31 december 2017
# Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital Röster
1 Industrivärden 35 000 000 31 800 000 9,5 % 29,7 %
2 Norges Bank 8 066 000 42 530 137 7,2 % 9,6 %
3 Handelsbanken
Pensionsstiftelse
3 827 747

5 846 050

1,4 %

3,4 %

4 Swedbank Robur Fonder   34 005 834 4,8 % 2,6 %
5 AMF Försäkring & Fonder 475 000 21 008 401 3,1 % 2,0 %
6 BlackRock   20 195 989 2,9 % 1,6 %
7 Fidelity   19 185 470 2,7 % 1,5 %
8 Livförsäkringsbolaget Skandia  1 705 441 1 553 258 0,5 % 1,4 %
9 SEB Fonder   18 030 477 2,6 % 1,4 %
10 Pensionskassan SHB
Försäkringsförening
1 303 000 3 576 950 0,7 % 1,3 %
  Tio största 50 377 188 197 732 566 35,3 % 54,6 %
  Övriga 14 210 803 440 021 932 64,7 % 45,4 % 
  Totalt 64 587 991 637 754 498 100,0 % 100, 0 %
  Källa: Modular Finance