Enligt Modular Finance AB, per den 31 mars 2019, var följande företag, stiftelser och aktiefonder SCAs tio största registrerade aktieägare efter röstetal.

  SCAs tio största aktieägare efter röster per den 31 mars 2019
# Ägare Antal A-aktier Antal B-aktier Kapital Röster
1 Industrivärden 35 000 000 31 800 000 9,5 % 29,7 %
2 Norges Bank 8 066 000 42 530 137 7,2 % 9,6 %
3 AMF Försäkring & Fonder 675 000 82 734 019 11,9 % 7,0 %
4 Handelsbanken Pensionsstiftelse 3 827 747 5 846 050 1,4 % 3,4 %
5 Swedbank Robur Fonder 0 31 942 837 4,5 % 2,5 %
6 Alecta Pensionsförsäkring 0 30 586 095 4,4 % 2,4 %
7 Livförsäkringsbolaget Skandia 1 464 858 4 570 609 0,9 % 1,5 %
8 Vanguard 171 733 16 875 873 2,4 % 1,4 %
9 Handelsbanken Fonder   17 397 585  2,5 % 1,4 %
10 Pensionskassan SHB
Försäkringsförening
1 303 000 3 576 950 0,7 % 1,3 %
  Tio största 50 508 338 287 860 155 45,3 % 60,2 %
  Övriga 14 079 334 369 894 662 54,7 % 39,8 %
  Totalt 64 587 672 637 754 817 100,0 % 100,0 %
  Källa: Modular Finance per 2019-03-31. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen. Verifikationsdatum kan variera för vissa aktieägare.