Ortvikens industriplats har en väl utbyggd infrastruktur. Här finns vattenrening, ångförsörjning, el och tryckluft mm. Dessutom har platsen ett strategiskt läge, då SCA kan erbjuda logistiklösningar över hela världen. SCA Massa och Renewcell bygger nu två moderna anläggningar på platsen. I Ortvikens ångcentral eldas bark från sågverk och pellets i fyra fastbränslepannor. Återvunnen värme från rökgaser och prima ånga levereras till Sundsvalls fjärrvärmenät, motsvarande uppvärmning av 10 000 villor.

 

Transformation från pappersbruk till massabruk

SCA investerar nu 1,45 miljarder kronor i produktion av kemiskt förbehandlad termomekanisk massa, CTMP. Den nya anläggningen kommer att stå färdig för drift i början av 2023 och då stängs nuvarande CTMP produktion ned vid Östrands massafabrik. Produktionen utökas från dagens 90 000 ton till 300 000 ton. Bygg- och markarbeten är redan i full gång, CTMP- anläggningen installeras i befintliga byggnader. Ny flishantering och ny byggnad för avvattning, torkning och balning uppförs.

 

Historik

Den industriella verksamheten vid Ortviken började redan i mitten av 1800-talet då en bjälkgrop anlades på platsen. Där bilades träd till fyrkantsstockar som bland annat användes som gruvstöttor.

1862 anlades ett sågverk på platsen. Under 1900-talet utvecklades Ortviken till en modern industri och 1958 togs två tidningspappersmaskiner i drift. De följdes sedan av ytterligare två pappersmaskiner som togs i drift 1967 respektive 1986. 1990 och 1996 ersattes två av de äldre maskinerna med två nya maskiner för produktion av lättbestruket papper, LWC.

2020 beslutade SCA att lägga ner den mångåriga tryckpapperstillverkningen. Samtidigt togs beslutet att satsa på en utökad produktion av CTMP. En ny anläggning är under uppförande på Ortviken som ska nå en produktionskapacitet på 300 000 ton CTMP per år. Den anläggningen ska ersätta den nuvarande CTMP-anläggningen på Östrand. SCA upplåter också lokaler på Ortviken åt företaget Renewcell som förbereder uppförandet av en anläggning för textilåtervinning. 

För din säkerhet och trygghet

Vi jobbar just nu med att uppdatera informationen på sidan. Vid frågor och funderingar kontakta Ingela Andersson, +46 60 19 40 91, +46 73 843 30 73.

om en olycka inträffar
Information till närboende
Information till närboende

För dig som entreprenör

Vi jobbar just nu med att uppdatera informationen på sidan. Vid frågor och funderingar kontakta Ingela Andersson, +46 60 19 40 91, +46 73 843 30 73.

allmänna skyddsregler
säkerhetsinformation
säkerhetsinformation

Nu växlar vi upp vårt CTMP-erbjudande

Ny massafabrik i Sundsvall

Kontakta oss