SCA har satsat 7,8 miljarder kronor i Östrands massafabrik i Timrå kommun. Den nya fabriken, som startade i juni 2018, kommer att bli en fabrik i världsklass när det gäller produktkvalitet, miljö och konkurrenskraft.

Stor industriinvestering 2015-2018

Det är en av de största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. Östrand fördubblar sin produktionskapacitet från 430 000 ton till 900 000 ton och får den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen.

Östrand är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt energicertifierat enligt ISO 50001. Östrand har också spårbarhetscertifikat enligt FSC® och PEFC™ och kan producera FSC®- och PEFC™-certifierad pappersmassa.

Östrand har ett stort miljöfokus och god miljöprestanda är viktigt för våra kunder. Investeringen har möjliggjort att fabriken utrustats med den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten. Den nya anläggningen kommer bli ledande i fråga om resurshushållning och kommer att generera ett energiöverskott som säljs i form av grön el och fjärrvärme. Kunderna kommer att bli erbjudna både TCF- (helt klorfri) och ECF-massa producerad med råvara från ett hållbart skogsbruk.

Kapacitet

  • Sulfatmassa 430 000 ton
  • CTMP 95 000 ton
  • Grön el 460 GWh
  • 233 anställda exklusive SCA Underhåll

Produktion

Vid SCA Östrand produceras blekt sulfatmassa och CTMP-massa. Vid tillverkningen av sulfatmassa kokar man vedflis till massa som sedan bleks med väteperoxid och syrgas för att man ska få en så ren cellulosafiber som möjligt. Från veden utvinner vi även råterpentin.

Vid tillverkning av CTMP-massa används vedflis som behandlas med natriumsulfit och ånga innan den mals till massa som sedan bleks med väteperoxid. Natriumsulfiten tillverkar vi själva från svaveldioxid och natriumhydroxid.

Östrand bygger för världsklass

SCAs beslut att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrand ska ses mot bakgrund av att marknadstillväxten för blekt långfibrig sulfatmassa de senaste tio åren har uppgått till 1,5-2 procent per år, vilket motsvarar en årlig tillväxt på cirka 0,5 miljoner ton.

Läs mer

För din säkerhet och trygghet

Här hittar du viktig information från Östrands massafabrik. Ta del av informationen på dessa sidor så du vet vad du skall göra om olyckan är framme!

För din säkerhet och trygghet

Om en olycka inträffar
Information till närboende
Information till närboende

För dig som är entreprenör

Vi vill att du ska känna dig trygg på Östrand. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

För dig som är entreprenör

Allmänna skyddsregler
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation
Arbetare på väg hem

För besökare

Besöksinformation

För närvarande tar vi inte emot besök. Det gäller fram tills invigningen av den nya fabriken som planeras till november 2018.

Läs mer

Nyheter Östrands massafabrik

Nyheter Östrands massafabrik

Information från Östrands massafabrik om luktstörningar lördag 15 december

Under lördagen fick vi problem med att föra

över de illaluktande gaserna till facklan för förbränning.
0

Information om ev störningar från SCA Östrand

Under de kommande dagarna kommer provdrift at

t köras på sulfatfabriken.
0

Samråd om ändring av verksamheten vid SCA Östrand, SCA Graphic Sundsvall i Timrå

SCA-koncernen har utvecklat processer för att

producera biodrivmedel från restprodukter från sågverks- och massaindustri. SCA Biorefinery Östrand AB planerar nu bygga ett nytt bioraffinaderi. Det planerade bioraffinaderiet kommer att utnyttja bland annat energi och råvaror från massabruket. För att möjliggöra detta avser Östrand att söka tillstånd om ändrad verksamhet.
0

Kontakta oss