SCA Pure, vår NBSK massa - är ledande när det gäller kvalitet och miljöprestanda. Vår moderna anläggning producerar 900 000 ton per år. Vilket gör den till den största produktionslinjen för blekt barrsulfamassa i världen. Vi tredubblar nu också CTMP-kapaciteten i en ny anläggning på Ortvikens Industriplats. Det innebär att vi snart kommer att vara en ledande tillverkare av marknads-CTMP globalt. Den nya fabriken kommer att vara klar i början av 2023 och då stänger vi också ned den nuvarande CTMP-produktion vid Östrands massafabrik.

En av de största industriinvesteringarna någonsin 

Under åren 2015-2018 genomförde SCA en av de  största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. Produktionen på SCA Massa mer än fördubblades, från 430 000 ton till 900 000 ton. Detta gör anläggningen till den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. 

Produktionen är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt energicertifierat enligt ISO 50001. Östrands massafabrik har också spårbarhetscertifikat enligt FSC® och PEFC™ och kan producera FSC®- och PEFC™-certifierad pappersmassa.

Östrands massafabrik har ett stort miljöfokus och god miljöprestanda är viktigt för våra kunder. Investeringen har möjliggjort att fabriken utrustats med den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten. Den nya anläggningen är ledande i fråga om resurshushållning och generera ett energiöverskott som säljs i form av grön el och fjärrvärme. Kunderna erbjuds både TCF- (Total Chlorine Free) och ECF- (Elementary Chlorine Free) massa producerad med råvara från ett hållbart skogsbruk.

Invigning av Östrands massafabrik

Efter tre års hårt arbete invigdes Östrands massafabrik den 14 februari 2019 av Hans Majestät Konungen. Läs mer om invigningen av Östrand.

Kapacitet

• Blekt långfibrig barrsulfatmassa, NBSK 900 000 ton/år (2020)

• Kemisk termomekanisk massa, CTMP 100 000 ton/år (2020). När den nya anläggningen är klar 2023 kommer produktionen att tredubblas till    300 000 ton/år

• Grön el 1,2 TWh/år vid full  massaproduktion (2020)

• 385 anställda 

Produktion

Vid SCA Östrand produceras blekt barrsulfatmassa och kemisk termomekanisk massa, CTMP. Vid tillverkningen av sulfatmassa kokar man vedflis till massa som sedan bleks till rätt ljushet enligt TCF eller ECF för att även få så ren cellulosafiber som möjligt. Från sulfatmassaprocessen produceras även grön el, fjärrvärme, tallolja och terpentin.

Vid tillverkning av kemisk termomekanisk massa, CTMP, används vedflis som behandlas med natriumsulfit och ånga innan den mals till massa som sedan bleks med väteperoxid. Natriumsulfiten tillverkar vi själva från svaveldioxid och natriumhydroxid. Ökad efterfrågan av CTMP gör att vi nu bygger en ny produktionsanläggning vid Ortvikens industriplats som är klar för dirft i början av 2023. 

För din säkerhet och trygghet

Här hittar du viktig information från Östrands massafabrik. Ta del av informationen på dessa sidor så du vet vad du skall göra om olyckan är framme!

För din säkerhet och trygghet

Om en olycka inträffar
Information till närboende
Information till närboende

För dig som är entreprenör

Vi vill att du ska känna dig trygg på Östrand. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

För dig som är entreprenör

Allmänna skyddsregler
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation

SCA Star lyser snart ännu starkare

Vi är nu i full färd med en rejäl expansion för att bli en ledande CTMP leverantör. Vår nya anläggning vid Ortvikens industriplats kommer att vara klar i början av 2023. Då kommer vi att kunna erbjuda ett ännu bredare utbud än idag och produktionen tredubblas. Dessutom förbättras vår redan starka miljöprestanda ytterligare.

Ny massafabrik i Sundsvall

Expansion av CTMP
Expansion av CTMP

Nyheter Östrands massafabrik

Nyheter Östrands massafabrik

Underhållsarbete på Östrands massafabrik

Under perioden 25 september - 5 oktober u

tförs underhållsarbete på Östrandsfabriken.
0

Risk för bullerstörning från Östrands massafabrik tisdag 12 juli

Idag, tisdag 12/7, kommer vi under dagtid att

testa säkerhetsventiler i ångsystemet på Östrands massafabrik. Detta kan leda till kortvariga höga ljudnivåer.
23

Bullerstörning och risk för luktstörning från Östrands massafabrik

Under vecka 22, 30 maj - 3 juni, testas

säkerhetsventilerna i ångsystemet. Detta kan leda till kortare bullerstörningar.
22

Ny modern fabrik

Marknadstillväxten för blekt långfibrig sulfatmassa har under en längre period ökat. Tillväxten drivs främst av en växande global marknad för tissue (mjukpapper) och förpackningar. Det gjorde att SCA mer än fördubblade kapaciteten av NBSK massa. 2018 invigdes den nya anläggningen som bygger på helt ny teknik.

Ny modern fabrik

SCA Massa
Investeringen
Investeringen

Kontakta oss