SCA har nu investerat 7,8 miljarder kronor i Östrands massafabrik i Timrå. Den nya fabriken, som startade i juni 2018, är en fabrik i världsklass när det gäller produktkvalitet, miljö och konkurrenskraft.

En av de största industriinvesteringarna någonsin 

Under tre år har vi genomfört en av de  största industriinvesteringarna i Sverige genom tiderna och den största i Norrland någonsin. Arbetet inleddes 2015 och sommaren 2018 var det klart, helt enligt plan. 1 november 2019 kommer fabriken vara uppe i full kapacitet. Produktionen mer än fördubblas, från 430 000 ton till 900 000 ton. Vilket gör anläggningen till den största produktionslinjen för blekt barrsulfatmassa i världen. 

Produktionen är kvalitetscertifierat enligt ISO 9001 och miljöcertifierat enligt ISO 14001 samt energicertifierat enligt ISO 50001. Östrands massafabrik har också spårbarhetscertifikat enligt FSC® och PEFC™ och kan producera FSC®- och PEFC™-certifierad pappersmassa.

Östrands massafabrik har ett stort miljöfokus och god miljöprestanda är viktigt för våra kunder. Investeringen har möjliggjort att fabriken utrustats med den senaste tekniken för att minimera utsläpp till luft och vatten. Den nya anläggningen är ledande i fråga om resurshushållning och generera ett energiöverskott som säljs i form av grön el och fjärrvärme. Kunderna erbjuds både TCF- (Total Chlorine Free) och ECF- (Elementary Chlorine Free) massa producerad med råvara från ett hållbart skogsbruk.

Invigning av Östrands massafabrik

Efter tre års hårt arbete invigdes Östrands massafabrik den 14 februari 2019 av Hans Majestät Konungen. Läs mer om invigningen av Östrand.

Kapacitet

  • Blekt långfibrig barrsulfatmassa, NBSK 900 000 ton/år (2020)
  • Kemisk termomekanisk massa, CTMP 100 000 ton/år (2020)
  • Grön el 1,2 TWh/år vid full  massaproduktion (2020)
  • 385 anställda 

Produktion

Vid SCA Östrand produceras blekt barrsulfatmassa och kemisk termomekanisk massa, CTMP. Vid tillverkningen av sulfatmassa kokar man vedflis till massa som sedan bleks till rätt ljushet enligt TCF eller ECF för att även få så ren cellulosafiber som möjligt. Från sulfatmassaprocessen produceras även grön el, fjärrvärme, tallolja och terpentin.

Vid tillverkning av kemisk termomekanisk massa, CTMP, används vedflis som behandlas med natriumsulfit och ånga innan den mals till massa som sedan bleks med väteperoxid. Natriumsulfiten tillverkar vi själva från svaveldioxid och natriumhydroxid.

En ny massafabrik i världsklass

SCAs beslut att investera i ökad kapacitet för massaproduktion vid Östrands massafabrik ska ses mot bakgrund av att marknadstillväxten för blekt långfibrig sulfatmassa ökar för varje år. Tillväxten drivs främst av en växande global marknad för tissue (mjukpapper) och förpackningar.

Läs mer

För din säkerhet och trygghet

Här hittar du viktig information från Östrands massafabrik. Ta del av informationen på dessa sidor så du vet vad du skall göra om olyckan är framme!

För din säkerhet och trygghet

Om en olycka inträffar
Information till närboende
Information till närboende

För dig som är entreprenör

Vi vill att du ska känna dig trygg på Östrand. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

För dig som är entreprenör

Allmänna skyddsregler
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation

Nyheter Östrands massafabrik

Nyheter Östrands massafabrik

Ljudstörningar från Östrands massafabrik

Under torsdag 24 oktober utförs prov av

säkerhetssystemet på Östrands massafabrik, vilket kan medföra höga ljudnivåer. Vid igångkörning av fabriken under torsdagen och fredagen kan störningar i form av buller och lukt förekomma i närområdet.
3

Underhållsarbete SCA Massa

Under perioden 7-24 oktober utförs u

nderhållsarbete på Östrandsfabriken.
1

Underhållsarbete på Östrands massafabrik

Under vecka 37 utförs underhållsarbete på

mesaugnen på Östrandsfabriken. Detta kan innebära att det uppstår luktstörningar under denna period.
2

Kontakta oss