Innan du som entreprenör får utföra arbeten vid SCA Obbola måste du ha genomgått utbildningen SSG Entre (grundutbildning + lokal utbildning). Du bör även läsa igenom vår broschyr Säkerhet & Ordning som är ett komplement till SSG Entre.

 Vid frågor eller oklarheter, fråga din kontaktperson.