Vi tillverkar förpackningspapper med vitt eller brunt ytskikt för konsument- och transportförpackningar, till övervägande del baserad på färsk vedfiber.

Vid fabriken tillverkas en allt större andel av förädlade produkter. Munksunds pappersbruk är en välinvesterad fabrik som vi är stolta över. 2013 gjordes stora investeringar för ökad kraftlinerkapacitet och förbättrade kvalitetsegenskaper på våra produkter.

Kapacitet

  • 400 000 ton/år
  • 290 anställda

Av gran och tall från hållbart brukade skogar i norra Sverige tillverkar vi sulfatmassa, den viktigaste råvaran till våra produkter. Utöver det använder vi även noga urvalt returpapper av hög kvalitet och biobränsle i processen.

Hållbar produktion

Tillgång till lång och stark nordisk färskfiber, möjliggör produkter med hög kvalitet och miljöprestanda. Produkternas kolspår har minskat med 30 % under en 10-årsperiod.

Vi har certifierade ledningssystem för arbetsmiljö, yttre miljö, energi och kvalitet samt är även FSC®- och PEFC™-certifierade. Vi använder biobränsle istället för olja och ungefär hälften av den el vi använder, tillverkar vi själva.

 

För din säkerhet och trygghet

Här hittar du viktig information från Munksunds pappersbruk. Ta del av informationen på dessa sidor så du vet vad du skall göra om olyckan är framme!

För din säkerhet och trygghet

Om en olycka inträffar
Närboendeinformation
Närboendeinformation

För dig som är entreprenör

Vi vill att du ska känna dig trygg på Munksund. En förutsättning för att vi ska lyckas är att du följer gällande skyddsföreskrifter och använder föreskriven skyddsutrustning.

För dig som är entreprenör

Allmänna skyddsregler
Säkerhetsinformation
Säkerhetsinformation

Kontakta oss

Nyheter

Nyheter

Nyheter

Underhållsstopp 30 augusti - 7 september 2020

För att säkra arbetsmiljön, miljöprestandan

och produktiviteten av våra samhällskritiska produkter genomför vi ett underhållsstopp.
3

Underhållsstopp 12 - 26 maj

2
Nyheter