SCA Skogs innovationsarbete är inriktat mot att skapa ett effektivt och hållbart skogsbruk. Innovativa samarbeten med olika partners bidrar till att utveckla vårt skogsbruk, från avverkning och virkeshantering till virkestransporter. Arbetet omfattar så digitala tjänster som teknik- och maskinutveckling, med målet att öppnar upp för effektiva flöden och värdeskapande tjänsteerbjudanden till skogsägare.

Teknikutveckling för ett hållbart skogsbruk

SCAs ambition är att ligga i framkant när det gäller att pröva ny teknik för att utveckla hållbara maskin- och förarlösningar och vara med och driva på utvecklingen mot fossilfria transporter. Under hösten 2021 kunde vi presentera två världpremiärer, tack vare innovativa samarbeten med olika samarbetspartners: Den första eldrivna timmerbilen och den första fjärrstyrda 5G-uppkopplade virkeslastaren.

Se filmer nedan!

SCAs och Scanias eldrivna timmerbil i drift

Som ett ytterligare bidrag till ett fossilfritt samhälle och hållbara transportlösningar har SCA och Scania tillsammans utvecklat den första eldrivna timmerbilen med en teknisk kapacitet på upp till 80 ton totalvikt. Bilen är nu i drif och körs mellan SCAs terminal i Gimonäs och Obbola pappersbruk. Den fordonslösning som Scania tagit fram i tätt samarbete med SCA och forskningsinstitutet Skogforsk, är en del av omställningen till hållbara transporter.

För SCA är elektrifiering av transportflöden på väg en viktig del i arbetet med att minska klimatpåverkan. 

– Samarbetet med Scania är viktigt för att tillsammans hitta innovativa lösningar för hållbara transporter. En enda elbil mellan Gimonäs och Obbola innebär att vi kan minska utsläppen med ca 55 000 kg koldioxid per år. Vi har kommit långt i våra industriprocesser som redan i dag är till 96 procent fossilfria. Vi är väldigt glada över att tillsammans med Scania kunna bryta ny mark för att göra de allra tyngsta transporterna fossilfria, säger SCAs hållbarhetschef Hans Djurberg. 

Skogforsks roll i projektet blir att studera den enskilda bilen och jämföra den med konventionella dieseldrivna virkesbilar. Det handlar bland annat om att jämföra energiförbrukning, produktivitet och kostnader. 

Läs mer om den eldrivna timmerbilen här 

Se SVTs inslag om eltimmerbilen

Projektet är en del av REEL, ett nationellt initiativ där ledande svenska aktörer har gått samman för att accelerera omställningen till elektrifierade emissionsfria tunga transporter på våra vägar. Initiativet som leds av CLOSER delfinansieras av programmet Fordonsstrategisk forskning och innovation (FFI) genom Vinnova och Energimyndigheten.

Fjärrstyrd 5G-uppkopplad virkeslastare 

Världspremiären av en fjärrstyrd, 5G-uppkopplad virkeslastare på SCAs virkesterminal i Timrå i november 2021 är ett viktigt steg mot fjärrstyrda fordon och säkrare timmerhantering. Bakom forskningsprojektet Remote Timber, står Mittuniversitetet, SCA, Telia, Volvo CE, Biometria och Skogforsk. SCA verkar i en areell näring med stora avstånd, vilket gör att tekniken med fjärrstyrning blir extra intressant. Säkrare arbetsmiljöer för vår personal är också viktigt och en del i vårt hållbarhetsarbete.

Läs mer om Remote Timber här

 

Centipede – för ett mer skonsamt skogsbruk

Svenskt skogsbruk står inför viktiga utmaningar och frågan om hållbarhet är i centrum. Därför har SCA, Södra, Sveaskog, Holmen, Norra Skog, Mellanskog, Stora Enso och BillerudKorsnäs samt maskintillverkaren Komatsu Forest tillsammans utvecklat en ny skogsmaskin för ett mer skonsamt skogsbruk. Konceptmaskinen, som kallas Centipede, är med sin innovativa teknik byggd för att möta skogsbrukets utmaningar och har tre viktiga fördelar: Lägre marktryck, ökad produktivitet och bättre arbetsmiljö. Den reducerar risken för markskador, ökar transporthastigheten samt minskar helkroppsvibrationerna.

Med den nyutvecklade tekniken kan Centipede både köras på trakter som vanligtvis betraktas som vintertrakter och trakter som påverkas mycket av nederbörd. Förutom att Centipede kan tillgodose virkesförsörjningen under hela året och därigenom skapa bättre förutsättningar för en lönsam avverkning, så har den flera direkt produktionshöjande egenskaper.

– Skogsbranschen och Komatsu tar nu tillsammans ett stort tekniksprång med en maskin som är skonsammare för miljö och förare samtidigt som vi får ett effektivare virkesflöde. Med Centipede kan vi möta utmaningen med allt kortare perioder av tjälad mark och därför är maskinen ett av skogsbrukets viktigaste utvecklingsprojekt, säger Magnus Bergman, chef för teknik och digitalisering vid SCA Skog och ordförande i projektets styrgrupp.

Besök Centipedes projekthemsida 

Se filmen om Centipede-projektet via YouTube

Skogsvinge™

SCA flyttar skogen till skogsägaren

Med SCAs digitala tjänst Skogsvinge flyttar skogen till skogsägaren och skogsägare kan sköta sin skog och sina skogsaffärer på distans. APå så vis blir skogen tillgänglig för alla skogsägare, oavsett var de befinner sig.

Det var när Lantmäteriet laserskannade de svenska skogarna som SCA insåg möjligheterna med det nya sättet att samla information om skog. I Skogsvinge kombineras och analyseras fakta om skogen. Skogsägaren kan ta del av sina kontrakt, transaktioner, utvärdera genomförda insatser och planera för framtida åtgärder. Dessutom kan skogsägare signera sina kontrakt digitalt via Skogsvinge.

Den skogliga informationen i Skogsvinge baseras på Lantmäteriets laserskanning av de svenska skogarna som SCAs experter på fjärranalys i sin tur bearbetat. Informationen är lika exakt eller till och med ännu mer precis än den information man får vid en traditionell taxering i skogen. Det ger SCA en unik möjlighet att erbjuda skogsägare detaljerade och tillförlitliga underlag när de ska fatta beslut om åtgärder sin skog.

Alla skogsägare som äger en skogsfastighet från Sundsvall och norrut kan använda i Skogsvinge. Allt som krävs är BankID. Läs mer på www.skogsvinge.se

Skogsvinge lanserades 2017 och finns även som app. Appen ger skogsägare möjlighet att använda Skogsvinge när de jobbar i skogen – även när det saknas internetanslutning.

Skogsvinge Appstore
Skogsvinge – Google Play

Vill du veta mer om Skogsvinge?

Kontakta Jonas Arvidsson, marknadschef SCA Skog

 

Hylosafe

Hylosafe är SCAs nya långtidsverkande miljövänliga skydd mot snytbaggar, som fungerar lika bra som kemiska skydd. Hylosafe består av en blandning av sand och bindemedel, det vill säga ämnen som inte skadar miljön.

Vi behandlar plantans nedre del med Hylosafe innan leverans och ser till att minst 80 procent av stammens omkrets täcks av blandningen. Därmed får plantan ett bra skydd. Snytbaggarna tycker att det är obehagligt att få Hylosafe i munnen när de gnager, och låter därför plantorna vara i fred. Hylosafe har en skyddseffekt som sitter i upp till två säsonger, vilket ökar skogsägarens chans att få en bra föryngring, med plantor som överlever och kan växa upp till ny skog.

Läs mer om Hylosafe här