SCA Skogs innovationsarbete är inriktat mot att skapa ett effektivt och hållbart skogsbruk. Ett digitaliserat flöde från skog till fabrik öppnar upp för effektiva flöden och värdeskapande tjänsteerbjudanden till Skogsägare.

Skogsvinge™

 

SCA flyttar skogen till skogsägaren

Nu kan skogsägare sköta sin skog och sina skogsaffärer på distans. Med SCAs digitala tjänst Skogsvinge flyttar skogen till skogsägaren. Ambition en är göra skogen tillgänglig för alla skogsägare, oavsett var de befinner sig.

Det var när Lantmäteriet laserskannade de svenska skogarna som SCA insåg möjligheterna med det nya sättet att samla information om skog. I Skogsvinge kombineras och analyseras fakta om skogen. Skogsägaren kan ta del av sina kontrakt, transaktioner samt utvärdera genomförda insatser och planera för framtida åtgärder.

Den skogliga informationen i Skogsvinge baseras på Lantmäteriets lasersaknning av de svenska skogarna som SCAs experter på fjärranalys i sin tur bearbetat. Informationen är lika exakt eller till och med ännu mer precis än den information man får vid en traditionell taxering i skogen. Det ger SCA en unik möjlighet att erbjuda skogsägare detaljerade och tillförlitliga underlag när de ska fatta beslut om åtgärder sin skog.

Alla skogsägare som äger en skogsfastighet från Sundsvall och norrut kan använda i Skogsvinge. Allt som krävs är BankID. Läs mer på www.skogsvinge.se

Skogsvinge lanserades 2017 och finns även som app. Appen ger skogsägare möjlighet att använda Skogsvinge när de jobbar i skogen – även när det saknas internetanslutning.

Skogsvinge Appstore

Skogsvinge – Google Play

Vill du veta mer om Skogsvinge?

Kontakta Jonas Arvidsson, Marknadsstrategiskchef SCA Skog

Hylosafe

Hylosafe är SCAs nya långtidsverkande miljövänliga skydd mot snytbaggar, som fungerar lika bra som kemiska skydd. Hylosafe består av en blandning av sand och bindemedel, det vill säga ämnen som inte skadar miljön. Vi behandlar plantans nedre del med Hylosafe innan leverans och ser till att minst 80 procent av stammens omkrets täcks av blandningen. Därmed får plantan ett bra skydd. Snytbaggarna tycker att det är obehagligt att få Hylosafe i munnen när de gnager, och låter därför plantorna vara i fred. Hylosafe har en skyddseffekt som sitter i upp till två säsonger, vilket ökar skogsägarens chans att få en bra föryngring, med plantor som överlever och kan växa upp till ny skog. Läs mer